Natuurvogels: De Watersnip

Aalsmeer – ‘Dat wordt precies een Meier, meneer. Maar een Snip is ook goed’. We schrijven 1977, en het laatst uitgegeven 100 gulden komt uit. Michiel de Ruyter maakt plaats voor de bekende watervogel, de Snip. En wel de Watersnip. In die tijd nog echt volop aanwezig in Nederland.

Als men nu informatie van deze vogel zoekt, zijn het bijna historische gegevens. De vogel wordt met uitsterven bedreigd. Hij staat inmiddels op de ‘rode’ lijst van beschermde vogels. Veel andere ‘natte’ vogels hebben om kunnen schakelen naar weide- of oevergebieden waar ze toch volop aan hun kostje kunnen komen. De Watersnip heeft daar altijd moeite mee gehad en is georiënteerd gebleven op zijn specifiek gebied, onder gelopen oevers, nat hoog of laag veen, of moerassig cultuur land. Dat wordt steeds minder beschikbaar. Ook op de plaatsen waar de mens de natuur een handje helpt, zoals de polder van Wavershoek of de Groene Jonker achter Mijdrecht, staan bijna droog. Zomers worden steeds heter en water uit een polder pompen lijkt goed te gaan. Maar water er in pompen is schijnbaar een probleem.

Toch is de Watersnip nog wel aanwezig. De Snip op de foto is vastgelegd op de laatste dag van afgelopen augustus op de half droge plas van Wavershoek. Gezien de kleurtekening een volwassen exemplaar. Met hun lange snavel prikken ze in de modder op zoek naar insecten, wormen, larfjes of weekdiertjes. Deze middelgrote steltloper maakt zijn nestje op de grond en bestaat meestal uit 3 à 4 eieren. De jongen worden slechts enkele weken gevoerd en leren al snel hun eigen kostje te verzamelen. Ze hoeven niet super sterk te worden, want het gros van de Watersnippen trekt niet weg. Dat is met de jaren van de zachte winters zo gekomen. Toen het nog regelmatig kouder was en de vorst langere periodes hun foerage gebied onbereikbaar maakte, trokken de Snippen naar zuidelijker gebied.

De laatste decennia zijn de vogels die er nog over zijn, vrijwel allemaal in Nederland gebleven. Een klein deel van hen is trekker gebleven en gaat dan tot Spanje, of net over de Middellandse Zee heen.

Het verspreidingsgebied van deze mooie steltloper is niet alleen Nederland natuurlijk. Is de zomer periodes treft men hem nog in geheel Noord en Noord West Europa aan, maar in zeer afnemende mate. Al met al is het waarnemen van deze Snip goud waard. Veel plezier als goudzoeker.

Henk Vogelaar