Natuurgroep Aalsmeer: Maaien of niet maaien

Aalsmeer – Het is voor elke gemeente weer de vraag: Maaien of niet maaien en zo ja, op welk moment. In Aalsmeer is nagedacht over een nieuw maaibeleid en nu al is zichtbaar dat sommige groene gebieden minder vaak gemaaid worden. Dat is even wennen en er zijn bewoners die dit meer als een verwaarlozing dan dat het positieve effecten heeft.

Leden van de Natuurgroep Aalsmeer zijn onlangs gaan kijken in Kudelstaart. Aan het Corry Vonkpad zijn de bermen dit jaar nog niet gemaaid. Alleen een strook langs het wandelpad en een bredere strook bij de bruggen is gemaaid. Voor sommige hondeneigenaren is dat zeker wennen. Een loslopende hond zie je niet zomaar terugkomen uit het lange gras. Voor de natuur kan het maaibeleid wel veel betekenen. Het is verrassend om te zien hoe snel vogels reageren op een ander maaibeleid. In enkele jaren kan het aantal broedparen zomaar verdubbelen.

Het natuurlijke deel van het Corry Vonkpad trekt veel insecten aan. En als gevolg daarvan zag de Natuurgroep daar veel meer zwaluwen dan elders. Moet de gemeente dan helemaal maar niet meer maaien? Dat denkt de Natuurgroep niet. De Natuurgroep wil af van het klepelen waarbij alle leven vermalen wordt en het maaisel op de grond achterblijft. Daardoor raakt de grond overbemest en drukken snelle groeiers, die gedijen bij veel meststoffen, alle bloeiende kruiden weg. Daar schiet de natuur dus niet veel mee op. De Natuurgroep stelt voor om minstens één keer per jaar te maaien en het maaisel vervolgens af te voeren. Dit moet op het juiste moment gebeuren zodat de bermen kunnen bloeien, de insecten kunnen bestuiven, de vogels voldoende voedsel hebben en zaden nog kunnen afrijpen. Maaisel afvoeren zorgt er voor dat de grond geschikter wordt voor inheemse kruiden. 

De leden van de Natuurgroep hebben wat wandelaars in Kudelstaart gesproken en de meningen verschillen. De een vindt het prachtig en wil de natuur de natuur laten. Een ander houdt meer van een kort gemaaid gazon. Maar iedereen vindt het belangrijk dat er goed voor de natuur gezorgd wordt. En dat is precies waar de Natuurgroep zich voor inzet! 

Foto: Natuurgroep Aalsmeer in gesprek met wandelaars op het Corry Vonkpad. Van links naar rechts: Herman Beijerbergen, Jaap Overbeek en Christian Kooij en hondenbezitter Maarten Weijers.