Spelletjesmiddag Junior Pramenrace

Motie geluidsoverlast op Westeinder

Aalsmeer – Nog niet officieel ingediend, maar ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad, de motie van Aalsmeerse Belangen over geluidsoverlast op de Westeinderplassen. De Westeinderplassen en omgeving is een recreatiegebied waar iedereen gebruik van kan maken. AB vindt het wenselijk dat de kwaliteit van dit recreatiegebied gewaarborgd blijft en hierbij hoort enige rust. De fractie stelt in haar motie dat radio’s of andere lawaaiproducerende instrumenten niet op ‘knopje tien’ gezet zouden mogen worden op de openbare eilanden. Muisstil hoeft het niet te worden, zo verduidelijkte Dirk Stoker. “Een algemeen aanvaardbaar geluid, zeg maar.” De fractie sprak met de motie haar ergernis uit over de regelmatig harde muziek op eilanden, maar ook op varende boten. Tuurlijk is naar muziek luisteren prima, maar in mate. Alle bezoekers van de Poel mee laten genieten, is niet nodig en hier is ergernis over. Volgens AB brengt geluidsoverlast gezondheidsklachten met zich mee en tast het de balans tussen wonen, werken en recreëren aan. AB stelt voor de Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, zodat de politie een handvat heeft om overlast voor omwonenden door harde muziek op vaartuigen of eilanden aan te kunnen pakken. Volgens Jan Bouwmeester van de VVD is al een artikel in de APV opgenomen over geluidsoverlast. Dirk Stoker beaamde dit, maar zei dat deze vorm van handhaven op het water niet goed of niet voldoende omschreven staat in de Verordening.

Gevolgen voor onder andere de Pramenrace en de junior Pramenrace zou deze nieuwe regel overigens niet hebben. Er mag, zo stelt AB ook, van afgeweken worden in het geval van uitzonderingen door middel van een evenementenvergunning.

Over de motie is in de raadsvergadering kort gesproken. AB gaat over de inhoud nog ter rade of mogelijk aanpassingen nodig zijn ter verduidelijking. In een volgende vergadering gaat dan opnieuw over de motie ‘Geluidsoverlast’ gesproken worden. AB wil de motie in het volgende watersportseizoen (begin april ongeveer) in werking laten treden.