Lezing over verzilting in Haarlemmermeer

Hoofddorp – Op zondag 27 september houdt Henk Nijenhuis een lezing over de verzilting in Haarlemmermeer. Het water in de sloten van Haarlemmermeer wordt steeds zouter. Waar komt dat vandaan? Wat kun je er tegen doen? Of misschien wel: hoe leer je er mee omgaan? En misschien wel van te profiteren? 

Henk Nijenhuis, tot voor kort de polderecoloog van de gemeente Haarlemmermeer, gaat in op de vroegste geschiedenis van de droogmakerij, de opbouw van de bodem, hoe mensen het probleem verergeren, maar ook hoe met een slimme aanpak de verzilting vertraagd kan worden en misschien zelfs wel gebruikt kan worden voor bijzondere teelten. Je kunt dan denken aan groente die al gezouten is voordat je het in de pan gooit en nieuwe soorten zoutbestendige groente. Misschien komen er kansen voor andere landbouwgewassen of zelfs zeldzame natuurgebieden met brakke biotopen. Met zijn verhaal wil Henk Nijenhuis laten zien hoe inwoners van Haarlemmermeer zich moeten voorbereiden op een andere toekomst. 

De lezing begint om 14.30 uur in bezoekerscentrum De Kijkdoos in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. De toegang is gratis. Aanmelden voor de lezing is verplicht in verband met de coronaregels en beperkte ruimte. De lezing kan verplaatst worden naar een grotere locatie bij een groot aantal aanmeldingen. U wordt daarover na aanmelding geïnformeerd. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 september bij Betty Keizer via mail keizeram@xs4all.nl of app/telefoon 06 44050397. Vermeld duidelijk naam, telefoonnummer en emailadres en hoeveel personen.