Leeronderzoek in extra raadsvergadering

Aalsmeer – Donderdag 20 juli vindt vanaf 20.00 uur een extra vergadering van de gemeenteraad plaats. Na de opening in de openbaarheid vervolgt de raad een bespreking in beslotenheid. De vergadering wordt afgesloten met een openbaar gedeelte.

Vertrek wethouders

De gemeenteraad bespreekt in beslotenheid het reconstructief Leeronderzoek. Het doel hiervan is dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zich te informeren over de aanleiding van het vertrek van twee wethouders op 16 maart en om hiervan te leren.

Conclusies en aanbevelingen

Daarna volgt een openbaar gedeelte van de raadsvergadering. Doel van deze bespreking is het openbaar maken van de conclusies en aanbevelingen van het Leeronderzoek en het vaststellen van procesafspraken voor toekomstige vraagstukken over integriteit en vertrouwen. De vergadering is live te volgen en later terug te kijken op www.aalsmeer.nl Dit geldt uiteraard niet voor het besloten gedeelte. Ook de website zijn ook alle relevante – openbare – stukken voor de vergadering te vinden. 

De extra vergadering is de laatste voor de vakantie. Van 24 juli tot 1 september is er zomerreces en vinden geen vergaderingen en bijeenkomsten plaats. Kijk voor meer informatie op de website, facebook en instagram of neem een abonnement op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl