40.000 Euro van Kwakelse Veiling voor verenigingen

De Kwakel – De donatiecampagne voor het Kwakels verenigingsleven werd breed gedragen onder de vrienden van het Kwakelse verenigingsleven. Naast directe donaties werden er spontaan acties op poten gezet die extra geld in het donatielaadje brachten. Het toont meer weer eens aan hoe breed de waardering voor het Kwakels verenigingsleven is. Het Kwakels Veilingcomité bedankt iedereen die heeft bijgedragen om de opbrengst van ruim € 42.000 te realiseren. De actie was breed gedragen en de steun hartverwarmend!

Meestal doen ongeveer 25 verenigingen een beroep op een bijdrage uit de veilingopbrengst. Een aantal had aangegeven dit jaar geen bijdrage nodig te hebben omdat ze hun activiteiten door de corona situatie helemaal niet of slechts heel beperkt konden uitvoeren. Onder de 12 verenigingen die wel een beroep op het Veilingcomité werd in totaal € 40.000 verdeeld, zodat er nog een bedragje rest voor onverwachte tegenvallers. De volgende verenigingen kregen een bijdrage: Tavenu, Scouting, Vrienden van St. Jans Geboorte, Vrouwengilde, Dorpshuis, De Zonnebloem, Thamer Thuis, Buurtkamer, s.v. KDO en KDO Handbal en St. Atelier De Kwakel.