College Aalsmeer over ‘kunstgrasberg’

Aalsmeer – Over de ‘kunstgrasberg’ ging de Zembla televisie-uitzending op woensdag 12 september. Ingegaan werd op de vraag wat er in Nederland met oude kunstgrasvelden gebeurt. De uitzending schept het beeld dat er in Nederland problemen zijn met de recycling van kunstgrasvelden. Velden worden opgeslagen op bedrijfsterreinen en doorverkocht aan  particulieren in binnen- en buiteland. 

In een brief aan de gemeenteraad zegt het college van burgemeester en wethouders zich voor te stellen dat de uitzending vragen opgeroepen heeft, omdat ook het afvoeren van een in Aalsmeer gelegen kunstgrasveld aan bod kwam: 

“Bij het afvoeren van het kunstgrasveld in Aalsmeer is de richtlijn van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gevolgd. Deze richtlijn beschrijft hoe gemeenten oud kunstgras dienen af te voeren en gaat uit van bestaande wet- en regelgeving. De gemeente heeft in het contract met de uitvoerder opgenomen dat het oude kunstgras naar een erkende verwerkingsinrichting moet worden afgevoerd. Er zijn twee erkende verwerkingsinrichtingen in Nederland. Deze staan in Barneveld en Dongen. 

Het kunstgras is niet bij De Meerlanden aangeboden, maar bij de verwerkingsinrichting in Dongen. De gemeente heeft een certificaat ontvangen van deze erkende verwerker dat zij het oude kunstgras heeft ontvangen en geaccepteerd. De juridische verantwoordelijkheid voor de verwerking/recycling van het oude kunstgras ligt nu bij de verwerker. 

De komende jaren verwachten wij geen kunstgrasvelden te gaan vervangen. Wij gaan wel onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn bij de aanleg of afvoer van kunstgrasvelden in Aalsmeer. Wij trekken hierbij op met de VSG”, aldus het college in de brief aan alle fracties.