Kudelstaart telt af naar veiling

Kudelstaart – Nog zo’n honderd dagen en dan is het zo ver! De twintigste aflevering van de veiling Kudelstaart v oor Kudelstaart vindt plaats op zaterdagavond 13 mei. Oorspronkelijk stond deze veiling gepland in 2020. Corona en de avondklok zorgden echter drie jaar achter elkaar voor uitstel. Maar uitstel blijkt in Kudelstaart geen afstel.

Met de veiling wil de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart geld bijeen brengen voor clubs in Kudelstaart die voor een bepaald project een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de voorgaande negentien edities werd ruim 342.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen lokale verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.

Later deze maand krijgen inwoners van Kudelstaart een brief thuis bezorgd met een bon waarop zij hun medewerking kunnen verlenen. Dat kan financieel maar ook in natura met goederen en/of diensten. Ook Kudelstaartse bedrijven kunnen meedoen. Vlak voor de start van het  aftellen rond 1 februari overlegde het bestuur van de stichting met een delegatie van Kudelstaartse ondernemers. Van die eerste open gedachtewisseling bleven goede herinneringen en actiepunten over. De veilklok tikt… 

Foto: Gedachtenwisseling Veilingbestuur en Kudelstaartse ondernemers.