Kudelstaart klaar voor vorstperiode!

Kudelstaart – De commissie natuurijs van STG VZOD Kudelstaart is al geruime tijd bezig met het treffen van voorbereidingen: als het gaat vriezen zijn ze er klaar voor! Zaterdag 16 december werd een inloop gehouden voor de vrijwilligers die in actie gaan komen zodra zich een langere vorstperiode aandient.

Om 10.00 uur kwam de groep bij elkaar bij de skeelerbaan. Verrassend genoeg en zeker niet toevallig was de gracht bedekt met een flinterdun laagje ijs. Voor het team is echter de temperatuur nog niet laag genoeg om aan de slag te gaan. Het materiaal dat nodig is voor het aanbrengen voor een ijslaag op de skeelerbaan wordt gedemonstreerd: Een sproeiarm, waarmee een nevel van water aangebracht kan worden die snel kan bevriezen en een dikke slang met een wasmachinetrommel als filter en drijvers om te zorgen dat geen modder uit de gracht wordt gepompt. Ook worden de sneeuwvegers getest, te gebruiken als op de baan geschaatst kan worden.

De aanwezige vrijwilligers zijn heel enthousiast en popelen om aan het werk te gaan. Het wachten is nu op Koning Winter. Wanneer zal hij zijn intrede doen? In elk geval is Kudelstaart er helemaal klaar voor. Hopelijk kan er deze winter geschaatst worden op de skeelerbaan aan de Wim Kandreef. Meer informatie is te vinden op www.stgvzod.nl