Onderhoud Schiphol aan Kaagbaan

Regio – Schiphol voert de komende periode onderhouds-werkzaamheden aan Kaagbaan uit. In een week tijd wordt het jaarlijkse, reguliere onderhoud uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de betreffende start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor het vliegtuiggeluid in de omgeving.

Aan de start- en landingsbaan wordt regulier jaarlijks onderhoud uitgevoerd waarbij de bovenste laag van het asfalt wordt vervangen en markering worden hersteld waar nodig, de hemelwaterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd, bekabeling en elektra worden gecontroleerd en omliggende grasvelden worden gemaaid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans. Er wordt in verschillende ploegen gewerkt. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door om te zorgen dat de banen niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik zijn.

Landen op Aalsmeerbaan

Van maandagochtend 21 september tot en met zaterdagavond 26 september worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Kaagbaan. Tijdens dit onderhoud wordt er meer landend vliegverkeer op de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan verwacht. Voor het startend verkeer wordt er meer gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan.

Bewonersaanspreekpunt Schiphol

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website.