KNVB-diploma voor trainers FC Aalsmeer

Aalsmeer – Het afgelopen half jaar hebben 21 trainers van FC Aalsmeer de cursus pupillentrainer van de KNVB succesvol gevolgd. Deze cursus was voor het eerst georganiseerd bij FC Aalsmeer en bestond uit 10 bijeenkomsten met een praktijk- en een theorie gedeelte. Om de 2 weken was KNVB docent Rob Overkleeft bij FC Aalsmeer aanwezig om de zeer gretige groep cursisten wijs te maken in het trainen van pupillen. De cursisten bestonden uit trainers van de D-, E-, en F-pupillen en als ook 5 meisjes trainers, wat de diversiteit van de groep ten goede kwam. Tijdens de cursus stond het trainen, coachen en begeleiden van de F-E-D-pupillen elftallen centraal. Door positief coachen, het kunnen ‘lezen’ van wedstrijd en de leerpunten vertalen in trainingen en aandacht voor begeleiding van teams hebben de cursisten, allen trainer bij FC Aalsmeer, een goede basis gelegd voor hun toekomstige trainersloopbaan. Het trainen van een F-E-D-pupillen team vergt een verschillende aanpak welke de cursisten veelal in praktijk hebben geoefend, op papier hebben voorbereid en van feedback hebben laten voorzien door de praktijkbegeleider bij de club. Het was een intensieve cursus waar de cursisten veel van elkaar geleerd hebben en ervaringen zijn uitgewisseld. Mede doordat de cursisten allen afkomstig waren van de eigen club werd er ook aan de saamhorigheid gewerkt door na afloop ‘de derde helft’ de avond nog eens te analyseren onder het genot van. Zelfs een persconferentie was onderdeel van deze analyse en is op verschillende YouTube kanalen terug te vinden. Teambuilding ten top. Tijdens een feestelijke uitreiking op 24 april in het ‘Pippohok’, de noodkantine op het complex aan de Beethovenlaan, ontvingen de cursisten hun diploma. De cursisten hadden mooie woorden over voor docent Rob Overkleeft van de KNVB, de diverse teams die zich in hebben gezet voor het praktijkgedeelte op de cursusavond en alle praktijkbegeleiders die veel energie hebben moeten verzetten om alle opdrachten te beoordelen en van feedback te voorzien, alsmede het bestuur die deze cursus mogelijk heeft gemaakt. Conclusie van de avond was dat de cursus een mooi start is voor het bouwen van de mooiste voetbalclub van Aalsmeer.

Op de foto van links naar rechts, achterste rij: Wouter – VTZ Jeugd FCA, Safina, Hans- PB, Dennis, Ruben, Marco, Lennart, Martin, Hanneke, Richard, Margo, Wesley, Michael, Ruan, Rob KNVB docent en Geert. Gehurkt: Geoffrey keeperstrainersdiploma, Jeffrey, Alfred, Peter, Ruben, Koen, Raymond en Henri.