Juffendag OBS Kudelstaart voor Giro 555

Kudelstaart – Traditiegetrouw vieren de leerkrachten van OBS Kudelstaart dalton hun verjaardag op een gezamenlijke dag. De zogenaamde ‘Juffendag’. De leerkrachten worden dan flink in de watten gelegd door de kinderen. Dit jaar hebben de leerkrachten afgezien van cadeautjes en gevraagd of er daarvoor in de plaats een donatie kon worden gedaan voor Giro 555, vooral omdat ook familie van leerlingen van school getroffen zijn door deze enorme ramp in Syrië en Turkije.

Er is een prachtig bedrag opgehaald van bijna 600 euro. Floor Mesman, leerkracht groep 8: “Leerlingen uit mijn groep hebben meerdere acties ondernomen, zoals lege flessen wegbrengen en klusjes doen. Ik ben dan ook erg trots op onze kinderen.” Natuurlijk hebben de leerkrachten de leerlingen getrakteerd op een ochtend vol spelletjes, zoals sjoelen, stoelendans, smoothie fietsen Jenga en nog veel meer. Het was een zeer geslaagde Juffendag met een prachtige opbrengst.