IVN-lezing over de spreeuw

Regio – Iedereen kent en bewondert de adembenemende spreeuwenwolken die we zo vaak zien tegen de avond. De spreeuwen lijken sterk en onaantastbaar. Maar klopt dat beeld wel? Is er nog toekomst voor de spreeuw in Nederland? Hierover en over meer komt Jan Schoppers ons vertellen op dinsdag 6 februari.

De onbekommerde spreeuw?
Jac. P. Thijsse had de spreeuw in zijn ‘Exlibris’ staan met de ondertitel ‘onbekommerd’. De vraag is of we de soort tegenwoordig nog zo mogen noemen. De spreeuw heeft het moeilijk. Na merel en huismus is de spreeuw nu nog steeds de algemeenste broedvogel van ons land. Jan Schoppers introduceert de soort. Daarna vertelt hij over de verspreiding en de aantalsontwikkeling. Over hun voedsel. Ook de spectaculaire show die ze weggegeven voordat ze gaan slapen komt aan bod. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Maar ook resultaten van broedbiologisch onderzoek en ander onderzoek worden behandeld. Waar wringt de schoen voor de soort en kunnen wij ook iets doen voor de Sturnus Vulgaris, de gewone spreeuw, zodat hij gewoon blijft?

Jan Schoppers
Jan Schoppers is werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en is meetnet coördinator van het Meetnet Urbane Soorten MUS en de Jaarrond Tuintelling. Daarnaast doet hij in het voorjaar broedvogeltellingen en onderzoek aan de soort.

IVN-lezing
Dinsdag 6 februari 2024, 20.00 – 22.00 uur. Zaal open om 19.45 uur; aanmelden is niet nodig. Locatie: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Vrijwillige bijdrage: € 2,50. Informatie: Gerda Veth, telefoon 06 – 1320 5061.