Intentieverklaring sierteelt voor verduurzamen verpakkingen

Aalsmeer – Op dinsdag 4 juli hebben tien verpakkings-producenten en -leveranciers de intentieverklaring voor het Horti Sustainable Packaging Initiative getekend bij Paardekooper Horti. De ondertekenaars willen gezamenlijk verduurzaming van verpakkingen versnellen en daarmee een actieve bijdrage leveren aan de toekomst van de sierteeltsector. 

Een jaar geleden zijn de deelnemende bedrijven uitgedaagd door Dutch Flower Group om, naar voorbeeld van het door hen in 2013 mede opgerichte Floriculture Sustainability Initiative (FSI), te onderzoeken hoe zij met elkaar kunnen samenwerken aan de verduurzaming van de sierteeltsector. De ambities van het Horti Sustainable Packaging Initiative (HSPI) zijn via een haalbaarheidsstudie geleidelijk vorm gegeven, waarbij een verscheidenheid aan expertise van zowel binnen- als buiten de sierteelt geraadpleegd is. De focus ligt op drie thema’s: ketentransparantie & certificering, circulariteit in materialen en verpakkingen en life cycle assessments.

Belang van samenwerking
Vanuit de consument, overheden en de sierteeltketen, komen steeds hogere eisen voor het gebruik van verpakkingen. Met dit besef hebben de deelnemers van het HSPI doelstellingen opgesteld die  vooruit lopen op wetgeving en ambities: zij zien samenwerkingen binnen de keten als dé sleutel om deze te realiseren. Marcel Zandvliet, CMO/CSO van Dutch Flower Group, aanwezig bij de ondertekening, benadrukte ook het belang van verdergaande samenwerking in de verpakkingssector om wereldwijd impact te maken op het gebied van duurzaamheid en standaardisering.

Ondertekenaars
De ondertekenaars zijn Dillewijn Zwapak; Broekhof Verpakkingen; DecoWraps; Koen Pack; Chrysal International; Modiform; Twinpack; Desch-Plantpak; JBB Pack; Floralife en Stichting Greenport Aalsmeer. Greenport Aalsmeer zal als onafhankelijke partij sturing geven aan het programma. 

Duurzame toekomst
Gido Oude Kotte, voorzitter van Stichting Greenport Aalsmeer en burgemeester van Aalsmeer, heeft zijn handtekening ook onder de samenwerking gezet. Hij hoopt dat de ondertekenaars met het Horti Sustainable Packaging Initiative gaan samenwerken aan echte vernieuwingen om de sierteelt wereldwijd een duurzame toekomst te geven. De komende tijd gaan de partijen aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak voor de komende jaren en is het doel om verschillende projecten uit te rollen.

Foto: De initiatiefnemers van het invoeren van duurzame verpakkingen. Foto: Greenport Aalsmeer