Integrale actieweek gericht op sierteeltsector

Aalsmeer – Door de uitstekende infrastructuur is Nederland een logistieke mainport voor heel Europa en ver daarbuiten. De Nederlandse economie floreert mede dankzij deze logistieke sector. De open grenzen, ongehinderde mobiliteit, informatisering en globalisering bieden niet alleen kansen voor ondernemers en inwoners, maar ook voor criminelen. Zij maken gretig gebruik van de infrastructuur voor het vervoer van hun illegale goederen of gebruiken de sector om hun geld wit te wassen. Ook op de bloemenveiling. In de week van 9 tot en met 13 mei vond daarom een actieweek plaats waarin de faciliterende rol die de Nederlandse logistieke en transportsector speelt in ondermijnende criminaliteit centraal staat. De actieweek vond plaats met ondersteuning van het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) van de Landelijke Eenheid van de politie, dat zich richt op de aanpak van de faciliterende rol die de Nederlandse logistieke en transportsector speelt in ondermijnende criminaliteit.

De doelstelling van de actieweek is:

  1. Het creëren van bewustwording bij ondernemers en medewerkers in de transportbranche;
  2. Verstoren van de criminele industrie en 
  3. Het versterken van de overheids-informatiepositie

De logistieke sector in Nederland is te groot om alle bedrijven en vrachtwagens te controleren. Zeker op de bloemenveiling, waar de vrachtwagens af en aan rijden en de bloemen bovendien zo snel mogelijk naar de bestemming moeten. Als er gecontroleerd wordt is het moeilijk om dat op het juiste moment te doen en de juiste dingen waar te nemen. 

Kortom: de transportbranche is zelf nodig. Zij weet als geen ander waar het mis is. Door als bedrijf de juiste maatregelen te nemen en alert te zijn op de juiste signalen, kunnen zij bovendien criminele inmenging voorkomen en daarmee de risico’s, die niet onderschat moeten worden, mijden. Tijdens de actieweek, die plaatsvond op het terrein van de bloemenveiling in de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, werd niet alleen ingezet op het verstoren van criminele activiteiten maar ook op het creëren van bewustwording. 

Preventieve en repressieve acties

De TFOC actieweek bestaat uit repressieve en preventieve acties, bijvoorbeeld integrale bedrijfscontroles en verkeer. Maar ook preventieve controles op het water, bedrijfsbezoeken en de “coffee with a cop” acties, waarbij vrachtwagenchauffeurs worden opgezocht op verzamelplekken om hen bewust te maken dat ze een kwetsbare functie vervullen in het systeem en daardoor aantrekkelijk zijn voor criminelen.

Bij de actieweek zijn verschillende overheidsorganisaties betrokken. Wat kunnen overheidsinstanties, de sierteeltsector én de logistieke en transportsector doen om criminelen te weren en aan te pakken op en rond de bloemenveiling? “Samenwerking, zichtbaarheid én weerbaarheid is het antwoord op die vraag”, geeft burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer aan.

“Vanuit het programma Weerbare Sierteelt zijn al veel goede stappen gezet. Met het in gebruik nemen van het eerste Centrum Weerbare Sierteelt in Nederland op het veilingterrein in Aalsmeer zijn we visueel ook zichtbaar én aanspreekbaar als publieke en private partners voor de gehele sierteelt maar ook de logistieke sector. Alleen door samen zichtbaar en weerbaar te zijn kunnen we robuust en structureel een integere sector bevorderen en ondermijning tegengaan. Ik ben dan ook zeer verheugd met deze groeiende inzet van en samenwerking met de diverse landelijke diensten”, aldus burgemeester Oude Kotte.

Bij de actieweek zijn naast de politie en de gemeente Aalsmeer en Uithoorn zijn de volgende overheidsorganisaties betrokken: Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, IL&T, NVWA en Royal Flora Holland. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), dat zich bezig houdt met de aanpak van ondermijning, is betrokken bij de voorbereidingen van de actieweek. Zo worden de integrale bedrijfscontroles georganiseerd door de Ondermijningsbrigade. Alle RIEC-partners werken samen in de Ondermijningsbrigade en voeren gezamenlijke controles uit in de regio Amsterdam-Amstelland.

Bezoek commissaris van de Koning van Noord-Holland

Tijdens de actieweek bezocht commissaris van de Koning –Arthur van Dijk- van de provincie Noord-Holland het veilingterrein in Aalsmeer. Hij werd samen met burgemeester Gido Oude Kotte van de gemeente Aalsmeer rondgeleid en waren aanwezig tijdens de uitvoering van enkele acties. De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Weerbare Sierteeltsector

De sierteeltsector is de derde economische mainport van Nederland en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse economie en welvaart. Jaarlijks wordt ruim 6 miljard euro aan bloemen en planten geëxporteerd. Bloemen en planten worden dagelijks met vrachtwagens door heel Europa vervoerd. Dat maakt de sector kwetsbaar voor infiltratie door criminelen. 

Het rapport ‘Mainport in de tweede linie‘ concludeert dat drugs die via een zee- of luchthaven naar Nederland komen, of hier zijn geproduceerd, worden doorgevoerd via onder meer wegtransport van bloemen. In feite, zo constateren de onderzoekers, is de sierteeltsector de derde economische mainport, maar blijft het in urgentie en aandacht voor de aanpak van ondermijning nog achter bij de haven van Rotterdam en Schiphol.