Bijeenkomst over hinder-beperking Schiphol

Aalsmeer – Op dinsdag 15 september houdt de gemeenteraad een bijeenkomst voor inwoners, verenigingen, bedrijven, instanties, stichtingen en andere belanghebbenden om input op te halen over hinder-beperkende maatregelen rond Schiphol.  Iedereen is daarbij welkom om zijn/haar mening te geven over wat hinder-beperkende maatregelen ten aanzien van het vliegverkeer zouden kunnen zijn voor Aalsmeer en Kudelstaart. 

Position Paper

Ook verneemt de gemeenteraad graag of de standpunten die de gemeente ten aanzien van de overlast van het vliegverkeer heeft en de beperkingen die dat voor Aalsmeer met zich meebrengt, aan vernieuwing toe zijn. Deze standpunten zijn opgenomen in het Position Paper dat de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld. Aangezien het Alders-akkoord dit jaar afloopt en het kabinet voornemens is meer groei van de vliegbewegingen te realiseren, is het wellicht tijd om het Position Paper te herijken. De gemeenteraad verneemt graag welke zaken dienen te blijven staan in het Position Paper en welke eventueel toegevoegd zouden moeten worden. 

Tijdens deze avond gaat het vooral om naar elkaar luisteren en vragen stellen. Er is geen mogelijkheid tot discussie. De voorzitter van deze bijeenkomst is Ronald Fransen.

Vooraf aanmelden

Omdat er in verband met de Covid-19 maatregelen een beperkt aantal plaatsen is in de burgerzaal van het Raadhuis, is aanmelden verplicht. Inwoners kunnen zich telefonisch aanmelden via 0297-387584 of per email via griffie@aalsmeer.nl. Alleen mensen die zich hebben opgegeven krijgen toegang. De bijeenkomst zal ook live te volgen zijn via de livestream van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en later ook terug te kijken. Aanvang is 20.00 uur.