Illegale woonboot afgevoerd

Uithoorn – Medewerkers van de gemeente Uithoorn hebben op dinsdag 27 februari een woonboot weggesleept die illegaal was aangemeerd bij het Jaagpad in de Kwakel. Sinds 2020 zijn de eigenaren van de woonboot geattendeerd op het feit dat de boot daar niet mag liggen, omdat het niet past in het bestemmingsplan. De woonboot werd verhuurd voor bewoning, wat daar ook niet is toegestaan.

De actie is het sluitstuk van een lang handhavingstraject. Ondanks herhaaldelijke verzoeken en meerdere dwangsommen hebben de eigenaren de boot niet verwijderd. Daarom heeft de gemeente besloten om tot actie over te gaan en de boot zelf te verwijderen. Bij de start van de actie waren de eigenaren aanwezig in de woonboot en hadden zij de deur gebarricadeerd. De politie moest eraan te pas komen om de mensen uit de boot te begeleiden. Vervolgens is de boot losgekoppeld van stroom en water en naar Amsteldijk-Zuid gesleept. Daar is de boot met een hijskraan uit het water gehesen en op een dieplader gelegd. Voor deze actie moest het verkeer worden omgeleid en op enig moment korte tijd worden stilgelegd. Ten slotte is de woonboot naar de opslag gebracht. 

Boetes
De eigenaar kan de woonboot terugkrijgen als hij de openstaande schulden aan de gemeente voldoet. De woonboot mag echter niet opnieuw op de oude locatie worden teruggebracht. In het gehele traject heeft hij meermalen een boete ontvangen; hij is bovendien verantwoordelijk voor de kosten die zijn gemaakt voor het wegslepen. De gemeente Uithoorn zal er alles aan doen om deze kosten terug te krijgen. Als de schulden binnen 13 weken nog niet afgelost zijn, dan zal de boot worden verkocht of vernietigd. 

Het college van B & W betreurt het dat het zover heeft moeten komen, maar vindt ook dat regels nageleefd moeten worden. De actie is onderdeel van het beleid van de gemeente om verrommeling, illegale bebouwing en specifiek illegale bewoning in het buitengebied tegen te gaan.