Huisbezoek politie: Veilig in je straat

Aalsmeer – De politie organiseert weer huiskamerbijeenkomsten ‘veilig in je straat’ voor inwoners Aalsmeer en Uithoorn. Dit zijn bijeenkomsten bij buurtbewoners thuis met maximaal 12 deelnemers. Tijdens die bijeenkomsten, die ongeveer 2 uur duren, wordt voorlichting gegeven over onder andere de volgende onderwerpen:

– Hoe werkt de surveillancedienst
– Het belang van een goed signalement
– Bellen met de politie
– verdachte situaties
– babbeltrucs
– inbraakpreventie
– vakantieservice
– buurtapp
– computerfraude

Het zijn interactieve bijeenkomsten die bestaan uit twee delen. Het eerste deel van de avond is binnen en het tweede deel buiten. Dan wordt met elkaar een kijkje in de straat genomen om te zien waar bijvoorbeeld donkere plekken zijn, hoe het met de verlichting staat en ook gekeken wordt bij een aantal woningen van deelnemers aan de avond om te zien hoe het met de inbraakbeveiliging staat.

Het initiatief voor een dergelijke avond moet wel van bewoners zelf komen. Als iemand van er iets voor voelt om zo’n avond bij hem/haar thuis te organiseren, dan is het de bedoeling dat contact opgenomen wordt met de politie zodat een datum voor de bijeenkomst afgesproken kan worden. Daarna moet de initiatiefnemer zelf geïnteresseerde buurtbewoners uitnodigen voor de avond ( maximaal 12). de avond zelf wordt verder helemaal door de politie ingevuld.

De kracht van dit soort voorlichtingsbijeenkomsten zit hem in het feit dat het in de eigen straat/buurt is. Naast algemene voorlichting en tips, geeft de politie ook tips die specifiek op de betreffende straat/woning van toepassing zijn. De politie weet het zeker: U gaat ineens op een andere manier naar uw eigen straat kijken. Bovendien leert u elkaar als buren ook wat beter kennen.

Geïnteresseerd in een huiskamerbijeenkomst ‘veilig in je straat’? Neem dan via mail contact op met Mark van der Meij: mark.aj.van.der.meij@politie.nl.