Grote betrokkenheid bij de Dorpers!

Aalsmeer – De Oude Veiling was woensdag 27 februari the place to be! Er werd heerlijk gedanst op leuke muziek in de grote zaal en in de ruimte waar Cultuurpunt en OTT zijn gevestigd vergaderd door de Dorper. De opkomst is in tijden niet zo hoog geweest dus een mooie herstart voor het wijkoverleg dat met de komst van een nieuwe secretaris weer fris leven krijgt ingeblazen.

Goed plan Kunstploeg

Jan Daalman van de Kunstploeg had spreektijd aangevraagd en hield een sterk pleidooi om jeugd en ouderen door de kunst met elkaar te verbinden. Hij kwam met een goed plan dat ook in Nieuw Oosteinde tot verrassende resultaten heeft geleid; Kinderen naar het centrum van het dorp laten kijken om uit te zoeken wat voor hen nu de mooiste plekjes zijn. Op die plekken gaan zij – gesteund door docenten van de Kunstploeg – op de meest uiteenlopen manieren hun kunstuitingen tonen. Maar ergens zal er ook een blijvend kunstwerk worden geplaatst. Het is de bedoeling om alle bewoners hiervoor warm te krijgen, want op een nog nader te bepalen zaterdag wordt een wandeling georganiseerd om met elkaar alle creaties te bewonderen. Leerlingen van groep 6 en 7 van Basisschool Samen Een worden er op uit gestuurd om 75 plussers te gaan interviewen. Zo wordt er een brug geslagen tussen jong en oud. Het initiatief wordt financieel ondersteund door de gemeente, de Rabobank regio Schiphol en de SLS. (Stichting Leefomgeving Schiphol). Het plan viel in redelijk goede aarde bij de aanwezigen. Want ach, er zijn altijd wel een paar mensen die beren op de weg zien en meer in problemen denken dan in oplossingen.

Schiphol

Wat betreft de uitleg van Leo Baarse over de voortgang aantal vlieguren Schiphol was de argwaan wel terecht. Voor een ieder die precies het naadje van de kous wilt weten is het raadzaam om de website www.bewonersomgevingschiphol.nl te bekijken. Overigens is het wel zo dat er ondanks bezorgdheid en klachten Aalsmeer voor velen een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen. De huizenprijzen blijven stijgen en er is nauwelijks nog een huis te koop.

Bermbeheer

Voor een volgend item op de agenda was Christiaan Kooij uitgenodigd. Een groot pleitbezorger voor het behoud van de vele vogelsoorten die er nu nog in Aalsmeer te vinden zijn maar door maaibeleid, verstening van tuinen dreigen te verdwijnen of reeds verdwenen zijn. Gelukkig komt er vanuit de gemeente steeds meer oog en oor voor oplossingen die eenvoudig van uitvoering zijn. Er zijn zeker vijftig verschillende soorten vogels – waarvan velen na hun lange reis uit Afrika – zich in Aalsmeer nestelen. Door een beter bermbeheer – later maaien en bredere stroken laten staan – valt er al veel te redden. Het principe ‘Alles wat geen sering is moet je doodspuiten, zoals één van de aanwezigen cynisch formuleerde, ligt inmiddels wel achter ons.  Een voorstel om pas in de wintermaanden te gaan maaien zodat ook de egels gered worden, zou een waardevolle suggestie kunnen zijn voor de betreffende aanwezige ambtenaar.

Centrumvisie

Tot slot vertelde voorzitter Dick de Geus nog het een en ander over de centrumvisie. Hiervoor was zeker veel belangstelling maar het geduld van de aanwezigen wordt op de proef gesteld. Alle plannen moeten nog door de molen bij vele commissies om daarna eventueel te worden goed gekeurd. Bij de volgende vergadering zal waarschijnlijk meer bekend zijn.

Janna van Zon