Gratis cursus Politiek Actief voor bewoners Uithoorn -De Kwakel

Uithoorn-De Kwakel- “Jouw gemeente, jouw zaak”; onder dat motto biedt gemeente Uithoorn ook in 2021 de gratis cursus Politiek Actief aan. “Je ziet dat het ertoe doet wat er in het gemeentehuis gebeurt. En je leert debatteren en efficiënt invloed uitoefenen op de lokale politiek. Diverse inwoners die de cursus volgden, zijn nu actief bij een lokale politieke partij. Of zijn zelfs raadslid geworden!”, zegt burgemeester Pieter Heiliegers, voorzitter van de gemeenteraad. De cursus is erg populair; eerdere edities zaten snel vol. Aanmelden kan tot en met 15 oktober.

De cursus Politiek Actief gaat 26 oktober 2021 van start en bestaat uit vijf bijeenkomsten met elk een eigen thema. Naast theoretische kennis komen ook vaardigheden als debatteren en lobbyen bij de gemeente aan de orde. Gastdocenten geven presentaties en lokale politici en bestuurders worden uitgenodigd om hun praktijkervaringen te laten horen. Als afsluiting van de cursus bezoeken de deelnemers een raadsvergadering.

Voor wie

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast is de cursus ook zeer geschikt voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Maar ook degene die gewoon wil weten hoe lokale politiek werkt, is van harte welkom!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 26 oktober 2021         Introductie, kennismaking en algemene staatsinrichting
  •  2 november 2021      Hoe werkt de gemeente(raad)?
  • 16 november 2021     Gemeentelijke financiën en lobbyen bij de gemeente
  • 30 november 2021     De Uithoornse politieke partijen
  • 14 december 2021     Debatteren en spreken in het openbaar
  • 23 december 2021     Raadsvergadering bijwonen

Aanvang is steeds om 19.30 uur; eindtijd rond 22.00 uur. Vanzelfsprekend worden tijdens de cursus alle dan geldende coronamaatregelen in acht genomen. Zo nodig wordt de cursus digitaal aangeboden, of in het uiterste geval uitgesteld. Aanmelden kan tot en met 15 oktober 2021 bij Hans van Leeuwen, raadsgriffier van Uithoorn, via griffie@uithoorn.nl. Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.Gratis cursus Politiek ActiefGratis cursus Politiek Actief