GGD: Meer eenzaamheid in Aalsmeer door coronacrisis

Aalsmeer – Elke vier jaar onderzoekt de GGD hoe het staat met de gezondheid van onze inwoners. De gezondheidsmonitor laat zien dat de mentale gezondheid afgelopen jaren achteruit is gegaan en dat de coronacrisis hier een grote impact op heeft. Maar er is ook goed nieuws; Inwoners van Aalsmeer hebben gemiddeld genomen een betere lichamelijke gezondheid dan de rest van Nederland en zijn minder gaan roken en drinken.

In gemeente Aalsmeer ervaren meer inwoners hun eigen gezondheid als (zeer) goed dan gemiddeld in Nederland (83% t.o.v. 79%). Ook rapporteren zij minder vaak een langdurige ziekte of aandoening of ernstige beperkingen in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen. Binnen de gemeente zijn er wel verschillen: ouderen en inwoners met een kwetsbare sociaaleconomische positie rapporteren vaker gezondheidsproblemen. 

Mentale gezondheid achteruitgegaan

Uit de GGD Gezondheidsmonitor 2020 bleek dat 35% van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart matige psychische klachten heeft en 4% ernstige psychische klachten. Bijna een vijfde (18%) van de inwoners van Aalsmeer gaf eind 2020 aan zich door de coronacrisis angstiger te voelen, 12% voelde zich hierdoor depressiever en 24% ervaarde meer stress. 

Een zesde van de inwoners van gemeente Aalsmeer voelt zich eenzamer door de coronacrisis. Eind 2020 voelde 32% van onze inwoners zich matig eenzaam en 9% ernstig eenzaam. Dat is minder dan landelijk en ook minder dan gemiddeld in de regio. 

Discriminatie

Dertien procent van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart voelde zich weleens gediscrimineerd, ten opzichte van 8% in 2016. Discriminatie vanwege huidskleur komt het vaakst voor, gevolgd door leeftijdsdiscriminatie. Inwoners met niet-Nederlandse herkomst voelen zich vaker gediscrimineerd dan inwoners van Nederlandse herkomst: 33% versus 8%. 

Wethouder Zorg Wilma Alink: “We kregen deze signalen al van verschillende kanten. Nu zien we de signalen ook terug in de cijfers. We zijn een dorp waar mensen elkaar kennen en naar elkaar om kijken. Toch voelen best veel inwoners zich eenzaam of onprettig. Als gemeente helpen we waar mogelijk. En welzijnsorganisaties, vrijwilligers, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen doen hun uiterste best om er te zijn voor wie dat nodig heeft. Ik wil daarnaast graag al onze andere inwoners oproepen om te helpen zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Aalsmeer en Kudelstaart. Ook u kunt het verschil voor iemand maken.”

Minder rokers en minder alcohol

Tussen 2016 en 2020 daalde het percentage rokers in Aalsmeer van 21 naar 13%. Aalsmeer loopt daarmee voor op de landelijke dalende trend in het aantal rokers. Ook het overmatig alcoholgebruik is afgenomen. Dat is gedeeltelijk te verklaren door de coronacrisis, die maakte dat mensen minder uit konden gaan. 

Het drugsgebruik laat geen duidelijke veranderingen zien. De hoogste cijfers voor tabaksgebruik, zwaar drinken en drugsgebruik zien we bij 18- t/m 34-jarigen. 

Over de monitor

Iedere vier jaar wordt het onderzoek in het kader van de Gezondheidsmonitor door de GGD uitgevoerd onder zelfstandig wonende Amstellandinwoners van 18 jaar en ouder. De monitor 2020 is uitgevoerd tijdens de tweede coronagolf (periode 10 september tot en met 16 december 2020). In het onderzoek is dan ook specifiek gevraagd wat de invloed was van de coronacrisis op een groot aantal gezondheidsthema’s. De factsheet met de resultaten van Aalsmeer is terug te vinden op de website van de GGD.