Gemeente Uithoorn tekent tegen eenzaamheid

Uithoorn – Wethouder José de Robles heeft een handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij deed dat samen met Tamara Keers, adviseur van Eén tegen eenzaamheid. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Wethouder De Robles: “Door het actieprogramma te ondertekenen geven we aan dat we ons hard maken om eenzaamheid te verminderen. Dat kunnen we niet alleen; we werken hierin nauw samen met onze partner Uithoorn voor Elkaar. De medewerkers en vrijwilligers worden getraind om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Bovendien worden er het hele jaar activiteiten en ontmoetingen gehouden om eenzaamheid tegen te gaan.”

Onderzoek geeft aan dat meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zich (wel eens) eenzaam voelt. Ook blijkt dat niet alleen ouderen, maar ook jongere mensen gevoelens van eenzaamheid hebben. De Robles: “De gevolgen van deze gevoelens mogen we niet onderschatten. Het kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.”

Week tegen Eenzaamheid

Eind september is de Week tegen Eenzaamheid: in de gemeente Uithoorn is de week trouwens omgedoopt tot “Week van de Ontmoeting”. De wethouder zal dan een onder andere een bezoek brengen aan de inwoners van het Hoge Heem. “Mijn doel is om gewoon een praatje te maken, gezellig en laagdrempelig. Ik kijk er zeer naar uit om de inwoners te ontmoeten en te spreken. Het is belangrijk dat we wat vaker omzien naar elkaar. Het tegengaan van eenzaamheid is een grote opgave, maar een klein gebaar kan al het verschil maken.”

Een kleine twee jaar geleden startte de wethouder het project “Dit zijn wij Uithoorn!”, met de Uithoornse fotojournaliste Naomi Heidinga. Het project heeft als doel om binnen de gemeente sociale banden aan te halen. Contact tussen inwoners te bevorderen. De Robles: “Door ontmoetingen te organiseren tussen inwoners die elkaar niet kennen, willen we vooroordelen ontkrachten en inwoners met elkaar verbinden, en zo de sociale cohesie te vergroten. Dat past goed in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente; dat heeft als titel ‘Blijven(d) Verbinden’.”