Gemeente: Hornmeer bij Dreef blijft groen!

Aalsmeer – Voor de geplande nieuwbouw van Integraal Kindcentrum Triade en de woningbouw langs de Zwarteweg wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd. De doorsteek bij de Zwarteweg wordt later een fietsverbinding voor onder andere de kinderen die naar school gaan en de doorsteek bij de Dreef wordt de toegang naar de huizen en de school. Ter voorbereiding op de komst van woningen en school wordt onder de bouwweg alvast de riolering aangelegd.
Voor alle werkzaamheden is er een aantal bomen gekapt. Om betere doorzichten richting het VVA terrein te verkrijgen wordt de lage begroeiing onder de bomen weggehaald. “Het blijft echter groen op de hoek van de Zwarteweg en de Dreef”, benadrukt de gemeente na reacties van diverse inwoners die hun mooie Hornmeer dachten te zien verdwijnen. “De karakteristieke dubbele bomenrij wordt vrijwel in zijn geheel gehandhaafd. Op termijn worden er ook weer bomen teruggeplaatst.”
Tijdelijke omleidingsroute

Vanaf medio september 2017 wordt de bouwweg als tijdelijke omleidingsroute gebruikt. Dit in verband met werkzaamheden aan de rotonde bij de Dreef en de Zwarteweg.
Naast de bouwweg wordt ook een klein depot met bouwkeet ingericht. Deze blijven tot medio 2019 voor diverse projecten in gebruik. De werkzaamheden voor het aanleggen van de bouwweg duren tot eind september 2017.

Foto: Bomen aan de Dreef gekapt voor toegangsweg.