Gemeente gaat hennepteelt strenger aanpakken

Aalsmeer – De gemeente gaat per 1 januari 2015 strenger optreden tegen overtredingen van de Opiumwet. Dit betekent dat de gemeente, als de politie een hennepkwekerij of een partij drugs in een woning heeft aangetroffen, kan overgaan tot sluiting van die woning of locatie. Met deze maatregel wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijken verbeteren en drugsoverlast tegengaan.  In Aalsmeer worden met enige regelmaat hennepplantages in woonwijken of bedrijventerreinen opgerold. Illegale hennepteelt in woningen leidt vaak tot overlast en is niet zonder risico’s. Denk aan brandgevaar. Bovendien heeft de politie bij het oprollen van een aantal hennepplantages meerdere strafbare feiten vastgesteld. Politie en justitie zijn verantwoordelijk voor de strafrechtelijke kant van deze overtredingen. De nieuwe beleidsregels geven de burgemeester de bevoegdheid om ook bestuurlijk op te treden tegen overtreding van de Opiumwet. Omringende gemeenten gaan hier ook strenger op handhaven. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder, verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid: “Wietteelt in woningen is niet goed voor de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken en bedrijventerrein. Met de nieuwe beleidsregels kan de gemeente bestuurlijk optreden door bijvoorbeeld een woning te sluiten. Daarmee voorkomen we dat een woning opnieuw ‘verkeerd’ wordt gebruikt en geven we een duidelijk signaal af dat woonfraude niet wordt getolereerd in Aalsmeer. Dat heeft ook een preventief effect.”

Convenant

De gemeente, politie en woningcorporaties werken al langer samen in hun strijd tegen illegale wietteelt en andere vormen van woonfraude. In februari van dit jaar tekende de gemeente het convenant Doorzon met Politie, Eigen Haard en Netbeheerder Liander. Het convenant bevat afspraken om crimineel woninggebruik tegen te gaan. De raad heeft in de Lentenota extra budget beschikbaar gesteld voor strengere handhaving van de Opiumwet. De nieuwe beleidsregels zijn van kracht per 1 januari 2015. Na een jaar volgt een evaluatie.

Foto: Burgemeester Jobke Vonk tijdens de bijeenkomst over veiligheid, onlangs in de raadskelder van het gemeentehuis. Foto: www.kicksfotos.nl.