Raad van State vernietigt plan Drechthoeve

De Kwakel – Vorige week woensdag maakte de Raad van State een einde aan de plannen voor de transformatie van De Drechthoeve naar woningen. De eigenaar van het boerenbedrijf aan de Drechtdijk wilde stoppen en de monumentale boerderij, de stallen en het zomerhuis ombouwen tot achttien woningen. De uitspraak was een teleurstelling voor de initiatiefnemer, de gemeente Uithoorn en woningzoekenden in De Kwakel, maar een meevaller voor de omwonenden. Enkele bewoners van de Drechtdijk hadden zich verenigd in de Vereniging Groen en Leefbaar De Kwakel en zij hadden de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan hun kant staan. Hij had beroep aangetekend omdat woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied onder de aanvliegroute van Schiphol niet is toegestaan.

Landelijk of stedelijk
Belangrijk punt in deze zaak was de ligging van het boerenerf. De locatie ligt onder de aanvliegroute van Schiphol (Lib 5) en de vraag was of de boerderij binnen bestaand stedelijk gebied ligt of in landelijk gebied, zodat er een Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB) had moeten worden aangevraagd bij de minister. De gemeente Uithoorn was eerst van mening dat de boerderij in landelijk gebied lag, zodat ze de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling kon toepassen, maar pleitte er later voor dat het toch binnen stedelijk gebied ligt. De gemeente gaf aan dat daarover een interpretatieverschil was tussen provincie en rijk. Volgens woordvoerster van de omwonenden Merel van der Neut maakte de gemeente deze draai om onder de VvGB uit te komen. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat de boerderij in landelijk gebied ligt en dat het bestemmingsplan niet zonder Verklaring van Geen Bezwaar vastgesteld had mogen worden en dat het daarmee in strijd is met de Wet Luchtvaart. “Een jaar voor de uitspraak van de gemeenteraad hebben wij de gemeente middels zienswijzen al gewezen op de (juridische) mankementen, maar de gemeente heeft dit compleet genegeerd en is met oogkleppen op en oordopjes in vrolijk verder gegaan”, reageert Merel.

Onzorgvuldig
De bewoners hadden ook aangegeven dat de smalle Drechtdijk de extra verkeerstoename niet aan zou kunnen. De Raad van State vond dat de gemeenteraad zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan nog niet voldoende vergewist had, dat de ontsluiting van het plangebied niet leidt tot een onveilige situatie. Ook over de stal was onduidelijkheid ontstaan. Was de stal een storende bebouwing die moest worden gesloopt of gerenoveerd? Het besluit is niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd, oordeelde de rechter. Vanwege al deze redenen vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan dat de gemeenteraad in december 2021 had vastgesteld en het herstelbesluit van een jaar later. De gemeente moet de proces- en griffiekosten betalen. Het is allerminst zeker dat de gemeente Uithoorn na deze tik op de vingers verder kan gaan met de uitvoering van dit plan, omdat het niet duidelijk is of de minister een Verklaring van Geen Bezwaar zal willen toekennen en of er kan worden voldaan aan de gewijzigde provinciale regels voor woningbouw in landelijk gebied.

Wethouder Jan Hazen betreurt de gang van zaken: “Zowel voor de eigenaar, als voor de starters op de woningmarkt, is de vernietiging van het plan een gemiste kans. Er is immers een groot tekort aan (starters)woningen.” De gemeente reageerde dat het aan de initiatiefnemer is om te bepalen hoe het verder gaat met Plan Drechthoeve, of ze met een aangepast plan komen, maar dat de gemeente Uithoorn nog wel mogelijkheden ziet.