Geen plastic in zakken aan lantaarnpalen

Aalsmeer – Geen zakken met plastic aan lantaarnpalen in Aalsmeer en ook het plan om restafval nog maar eens in de maand in kleinere containers op te halen, zijn van de baan. In de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur gisteren, donderdag 3 september, werd al snel duidelijk dat de fracties zich absoluut niet konden vinden in dit collegevoorstel. Volgens verantwoordelijk wethouder Wilma Alink was het beleid gevormd met meedenken van inwoners en via overleg met de fracties. Uitganspunten waren minder afval produceren, beter afval scheiden en een budgetneutraal systeem.

Ongedierte en vervuild straatbeeld

Voordat de fracties het woord kregen, ging eerst de microfoon aan voor twee insprekers. Beiden spraken hun zorgen uit over het voorstel om plastic op te gaan halen via zakken aan lantaarnpalen. “Niet goed voor de volksgezondheid, het trekt ongedierte aan en het geeft een vervuild straatbeeld.” En over restafval in kleinere containers (van 240 naar 140 liter) eens in de vier weken ophalen: “Dat is een veel te grote overstap. Mensen gaan geheid illegaal dumpen.”

Geen vierde container

Wethouder Alink zag de bui waarschijnlijk al hangen en liet direct weten dat het geen definitief plan is, het is de voorkeursvariant. Ook zei ze het prettig te vinden dat inwoners meedenken. En blij te zijn met de opgezette petitie om tegen het voorstel te stemmen. “Het leeft onder de inwoners.” Het willen gaan ophalen van plastic in zakken aan lantaarnpalen was volgens de wethouder mede tot stand gekomen vanwege het feit dat inwoners aangegeven hebben geen vierde container te willen. “Zo’n 100 gemeenten halen op deze manier plastic op en zijn hier tevreden over.”

Campagne

Opmerkelijk, vond René Martijn. In Amstelveen is het geprobeerd, maar alweer afgeschaft. “Waarom zou het bij ons dan wel lukken?” In Amstelveen was het volgens de wethouder afgeschaft omdat de inwoners het aangezicht niet mooi vonden. En dit vinden de fracties ook, zo bleek tijdens het vragenrondje. Allen gaven aan deze ophaal-variant niet te zien zitten. Verrommeling van het straatbeeld en angst voor afval op straat (zakken kapot gemaakt door dieren of baldadige jongeren). Kleinere containers voor restafval en deze nog maar één keer per maand legen, bleken eveneens te stuiten op veel verweer. Volgens de wethouder wel mogelijk, omdat van de 171 kilo restafval er zo’n 40 kilo eigenlijk gft-afval is. Eens waren allen het over het feit dat betere coaching in deze nodig is. Er gaat een campagne opgezet worden en wel in meerdere talen (ook Engels en Pools).

Nascheiden

Op de vele vragen van de fracties gaf de wethouder veelal direct antwoord, maar bijval voor dit voorstel kreeg zij absoluut niet. Het proces van nascheiden (afvalbedrijf haalt de verschillende soorten afval uit elkaar) kwam aan de orde. Volgens de wethouder worden hier flinke stappen in gemaakt. Met de vorm van afvalinzameling zoals in het voorstel, zou de overstap naar nascheiden, zodra mogelijk, snel gemaakt kunnen worden, aldus de wethouder. Hier hadden de fracties wel oren naar.

Het voorgestelde beleid werd van tafel geveegd. “Het voorstel is nog niet rijp om de raad te behandelen”, aldus Ronald Fransen van Groen Links. “Terug naar de tekentafel”, voegde Jelle Buisma van de PvdA er aan toe. Wethouder Alink begreep de boodschap en vatte de meningen van de fracties kort samen. “Geen zakken aan lantaarnpalen en nadenken over vervroegd nascheiden.” Ze stelde voor het voorstel terug te nemen en vroeg aan de slag te mogen met een plan over nascheiden. “We halen de doelstelling dan niet helemaal, maar zijn dan wel klaar voor de toekomst.”

In oktober wil de wethouder een nieuw voorstel voor afvalinzameling presenteren in eerst commissieverband en daarna ter goedkeuring en vaststelling in de raad. De fracties gingen accoord. Wel met de voorwaarden dat er een goed onderzoek komt naar de mogelijkheden en met een uitgebreid kostenplaatje.