Flink meer leden voor online bibliotheek in 2023

Amstelland – Zondag 21 januari was het tien jaar geleden dat het eerste digitale bibliotheekboek in Nederland werd uitgeleend. In dit tien-jarig bestaan van de online Bibliotheek groeide het aantal leden van 80.000 naar ruim 600.000. En dat aantal blijft stijgen. Dit blijkt uit de voorlopige gebruikscijfers van de online Bibliotheek over 2023.

Waar de online Bibliotheek in 2022 ruim 524.000 leden telde, waren dat er in 2023 ruim 608.000. Een stijging van 16%. Vooral het grote aantal jeugdleden dat de online Bibliotheek vorig jaar mocht verwelkomen springt eruit: 46% van de 115.000 nieuwe leden was 18 jaar of jonger. Op het bereiken van deze doelgroep waren in het netwerk van openbare bibliotheken dan ook veel acties gericht, zoals de campagne Vakantielezen. 

Groei e-books en luisterboeken 

Ook het aantal uitleningen groeit. In totaal werden er in 2023 bijna 5,5 miljoen e-books geleend. In 2022 waren dat er 5,3 miljoen. Sinds 2020 komt het aantal geleende e-books ieder jaar boven de vijf miljoen uit. In de periode 2017 tot 2019 schommelde dat aantal tussen de drie en vier miljoen. De stichting CPNB maakte onlangs bekend welke 100 e-book titels het meest werden uitgeleend in 2023. 

De top 5 ziet er zo uit: Op nummer 1 met 46.000 uitleningen De Camino van Anya Niewierra. Op nummer 2 tot en met 5 met 20.000 tot 40.000 uitleningen: Daar waar de rivierkreeften zingen, De zeven zussen, De geheimen van de kostschool en op vijf Het leven van een loser.

Ook luisterboeken worden de laatste jaren meer geleend. Afgelopen jaar werden er bijna 2,3 miljoen luisterboeken gedownload. In 2022 waren dat er nog 2,1 miljoen. Ongeveer 34% van het aantal geleende luisterboeken bestaat uit jeugdtitels 

Verschillende campagnes 

Het aanbod in de online Bibliotheek is met de jaren flink gegroeid. Waar de collectie in 2014 bestond uit 5.0000 e-books, bestaat de online Bibliotheek inmiddels uit 41.000 e-books, 12.500 luisterboeken en 25 digitale tijdschriften. Om lezen zoveel mogelijk te blijven stimuleren, zijn de afgelopen jaren verschillende campagnes en apps geïnitieerd. Zo werd vorig jaar nog de lees-app gelanceerd, waarmee vmbo-leerlingen en mbo-studenten zonder bibliotheeklidmaatschap gratis 120 e-books en luisterboeken mogen lenen. Via deze app zijn inmiddels zo’n 40.000 titels geleend. Jongeren hoeven zich overigens niet tot het aanbod in de lees-app te beperken; zij zijn tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek, en dus ook van de online Bibliotheek. 

Fysieke uitleningen

Het totaal aantal uitleningen van fysieke materialen van alle openbare bibliotheken is sinds 1999 gestaag afgenomen. De voorlopige cijfers over 2022 laten echter voor het eerst sinds 1999 een groei zien. In 2020 nog 44.900 uitleningen, in 2021 40.700 en in 2022 54.300.