Fietstunnel onder Legmeerdijk open!

Aalsmeer – De fietstunnel onder de Legmeerdijk bij de kruising met de Burgemeester Kasteleinweg is sinds gisteren, woensdag 17 november, geopend voor fietsers. De aanleg van de fietstunnel zorgt er voor dat (brom)fietsers in één keer veilig kunnen doorrijden onder de Legmeerdijk, zonder te hoeven stoppen voor verkeerslichten. Met de afronding van de fietstunnel zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de busbaan en herinrichting van de naastgelegen weg vrijwel gereed.  

Overzichtelijk

De circa 110 meter lange fietstunnel onder de Legmeerdijk is alleen bedoeld voor brom- en fietsverkeer. Het ontwerp is zo gemaakt dat het ruim oogt, onder andere door de schuine wanden van de onderdoorgang. De extra verlichting zorgt er voor dat de tunnel overzichtelijk blijft. Op 12 april is de aannemer Dura Vermeer met de bouw gestart met het aanbrengen van de damwanden. Door de werkzaamheden in twee fases uit te voeren, kon het verkeer op de Legmeerdijk altijd langs de werkzaamheden rijden. Voor fietsers gold lange tijd een omleidingsroute via het terrein van Royal Flora Holland. Met de opening van de fietstunnel kunnen fietsers het nieuwe fietspad langs de Burgemeester Kasteleinweg volgen.

Opening busbaan

Met de openstelling van de fietstunnel zijn vrijwel alle werkzaamheden rondom de aanleg van de busbaan en herinrichting van de ernaast gelegen weg tussen Uithoorn en de Fokkerweg in Haarlemmermeer afgerond. Het wegverkeer kan inmiddels rijden over de nieuwe weg en rotondes. De bussen van R-net gaan na ingang van de nieuwe dienstregeling (12 december) gebruik maken van de nieuwe busbaan en het nieuwe busstation bij de Zwarteweg. Een groot deel van de beplanting langs het hele nieuwe traject vindt in de komende maanden nog plaats.

Foto: Aerovista Luchtfotografie