Fasering bij invoeren beeldveilen FloraHolland

Aalsmeer – Royal FloraHolland gaat het beeldveilen gefaseerd invoeren en zal kwekers en handelaren daarbij meer zeggenschap geven. Dat werd duidelijk tijdens de extra ALV (Algemene Ledenvergadering) over beeldveilen, die op verzoek van leden werd gehouden op 21 september. ”Net zo belangrijk is, dat ons geluid over te snelle en ondoordachte stappen van FloraHolland bij de digitalisering duidelijk is aangekomen”, concludeerde  Jos van Kester van de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ na afloop van de druk bezochte vergadering.

Beeldveilen, waarbij producten niet meer fysiek voor de veilingklokken worden gevoerd, is in de strategie van FloraHolland een belangrijk onderdeel van de digitalisering van de bloemen- en plantenafzet. De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ is het wel eens met verdere digitalisering, maar wil ook de fysieke veiling behouden. Hierbij blijven de karren met planten zichtbaar tijdens het veilproces langs de veilingklokken.

FloraHolland heeft een andere visie: bij het introduceren van één landelijke veilingklok maakt het niet uit waar de te veilen planten in welke vestiging van de veilingorganisatie staan. En daarmee is de fysieke aanwezigheid voor de klok overbodig.

Uitstel

De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ verzamelde sinds juni dit jaar voldoende handtekeningen en ledenomzet om een extra ALV over beeldveilen af te dwingen. Onder deze druk besloot FloraHolland verder de beoogde invoering van het beeldveilen op de plantenklokken van Aalsmeer en Naaldwijk op 4 oktober uit te stellen. ”Wij zijn niet tegen digitalisering, maar stellen vraagtekens bij het tempo waarin FloraHolland dit wil doorvoeren. En wij bepleiten behoud en versterking van de fysieke plantenklok”, aldus woordvoerder Jos Kester van de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’. ”Als ontmoetings- en marktplaats, toonzaal en etalage, prijsvorming en marktreferentie en innovatiemotor en kenniscentrum”, hield hij ALV op 21 september voor.

Applaus en geroezemoes 

Rémi van Adrichem, een van de ruim twintig aanwezigen die het woord voerde tijdens de ALV in Naaldwijk, oogstte meerdere keren applaus tijdens zijn betoog waarin hij de problematiek van het te snelle beeldveilen belichtte vanuit het perspectief van handelaren. ”Veel klokkopers moesten in korte tijd compleet overschakelen, terwijl aanvoerders en de veiling elementaire zaken zelf niet voor elkaar hebben. Zoals de noodzakelijk correcte foto’s bij de aanvoer en goed en snel werkende inkoopsystemen als KOA (Kopen Op Afstand).” Geroezemoes ontstond er onder aanwezigen, toen CEO Lucas Vos meldde dat het openhouden van de plantenklok een kostenpost van € 580.000 met zich meebrengt. ”Een schijntje op een productomzet van € 4,5 miljard”, werd opgemerkt.

Verdere stappen 

De details van de verdere stappen van de gefaseerde invoering van het beeldveilen bij FloraHolland bleven tijdens de ALV onduidelijk. Daarover wordt overlegd in de klankbordgroep ‘Versterken Plantenklok’, waarin twee vertegenwoordigers van de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ toetreden. ”We willen alle leden en klanten meekrijgen, stellen een stabiele prijsvorming centraal en behoud van het brede assortiment. En daarbij gaan we hulp aanbieden”, aldus Lucas Vos in zijn samenvatting van de ALV. Jos Kester riep in zijn slotbetoog richting FloraHolland op tot verbinding. ”Doe ons niet aan wat bij de Greenery is gebeurd”, verwees hij naar het uiteenvallen van de afzetcoöperaties in de groentesector eind vorige eeuw.

De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ stelt vast, dat naast het uitstel van het invoeren van beeldveilen per 4 oktober en het beleggen van de ALV, veel is bereikt. Zo zijn er een toezegging gedaan over gefaseerde invoering en over inbreng in de klankbordgroep van twee leden van de Actiegroep. Daarnaast heeft Royal  FloraHolland zich voorgenomen de communicatie te verbeteren teneinde geen kwekers en kopers te verliezen. ”Maar dat is niet genoeg. Het ‘misschien’ over het in stand houden van de fysieke klok door directie van FloraHolland is ons te vaag. In het vervolgtraject willen we daarover snel duidelijkheid.”

Foto: FloraHolland