Extra vergadering raad over motie Schiphol

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 2 november, om 20.00 uur is er een extra raadsvergadering. Onderwerp van de agenda is de motie Bezwaar vergunning groei Schiphol van de fractie van Absoluut Aalsmeer.

De afgelopen dagen is er veel overlegd over het al dan niet laten doorgaan van de raadsvergadering. De griffie heeft samen met de voorzitter van de raad bepaald dat de raadsvergadering van vanavond doorgaat. Dit is ook in lijn met de opvatting van de raadsleden die van mening zijn dat de raad zich in de openbaarheid moet uitspreken over de motie. 

Het enige agendapunt vanavond is de motie van Absoluut Aalsmeer. De motie Bezwaar vergunning groei Schiphol heeft als overweging dat Schiphol het aantal vluchten moet laten krimpen om zodoende de overlast van Schiphol voor de gezondheid en leefbaarheid van de omwonenden te verminderen.

De indieners roepen het college van B&W op om als gemeente formeel en openbaar bezwaar aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol.  

Meekijken

U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. Thuis meeluisteren kan via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.