Donatie voor VKZ de Biezenwaard

Uithoorn – Afgelopen donderdag werd VKZ de Biezenwaard enorm verrast met een prachtige donatie van de klaverjasclub ‘de klaverjasnomaden’. Vele jaren organiseerde deze club kaartavonden in de Schutse in Uithoorn. Deze avonden gingen niet alleen over klaverjassen, maar hadden tevens een belangrijk sociaal karakter. Vele ouderen vonden hier hun sociale contacten. De bestuursleden regelden voor diverse mensen zelfs het vervoer om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen deel konden nemen. Op een avond kwamen vaak wel meer dan 40 mensen.

Het afgelopen jaar konden de kaartavonden vanwege corona geen doorgang vinden en nu ziet het er ook niet naar uit dat dit snel weer zou kunnen. Het bestuur heeft besloten de activiteit stop te zetten. De clubkas had echter nog een groot restant die ze graag doneerde aan een goed doel. De Biezenwaard mocht zichzelf gelukkig prijzen.

De Biezenwaard is een mooie plek in Uithoorn waar kinderen met een ernstige chronische aandoening of ziekte kunnen verblijven of logeren. Dagelijks worden ze begeleid en verzorgd door specialistische kinderverpleegkundigen. Hiermee wordt voorkomen dat ze veelvuldig naar het ziekenhuis moeten voor verpleging en behandeling. De donatie wordt benut met de aanschaf van een speciale beleef-TV. Zo komen de sociale doelstelling van de Klaverjasnomaden en de Biezenwaard prachtig bij elkaar.