DGA zamelt geld in voor onderwijs in Nepal

Aalsmeer – De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (DGA) zamelt geld in voor Hart voor onderwijs in Nepal. Onderwijs is in Nepal dé sleutel om een nieuwe toekomst op te bouwen en de armoede structureel te bestrijden. Vanuit de adventsactie van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is het doel om een mooi aantal ‘scholarships’ te financieren voor schoolkinderen, om hun droom waar te maken… naar school kunnen gaan! Voor € 70,– kan een kind (weer) naar school!

De stichting ‘Hart4OnderwijsNepal’ is opgericht door Pim Hattink en de overige begeleiders van de Pelgrimage van de Theehuisclub van de Doopsgezinde Gemeente. In 2010 ging Pim voor het eerst naar Nepal en is er sindsdien elk jaar weer naar teruggekeerd. Zo raakte hij steeds in nauwer contact met het land, de bewoners en de schoolkinderen. Naar aanleiding van de aardbeving in 2015 is hij de inzamelingsactie begonnen voor tenten, zodat de kinderen toch naar school konden. Dit is ondertussen uitgegroeid tot de stichting Hart4onderwijsNepal.

Er wordt nu geld ingezameld voor het ‘Listikot 2018 project’. Het doel is om in 2018 een 100-tal ‘scholarships’ voor kinderen in Nepal te financieren. Het gaat daarbij om kinderen in het afgelegen gebied Listikot, waar de aardbeving grote impact heeft gehad! Hiermee zijn 100 schoolkinderen in staat om een jaar langer op school te blijven. Een ‘scholarship’ is een heel concreet pakket voor een kind: schoolkleding, schoeisel, schoolboeken, schriften, pennen, stiften, passer, een rekenmachine en rugzak voor € 70,– per kind.

Voor een dubbele impact van de geldinzamelingsactie heeft de Doopsgezinde Gemeente verdubbeling van de opbrengst aangevraagd bij de OSA.