Commissie Ruimte voor uitbreiding manege

Aalsmeer – In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 29 januari werd kort gesproken over het bestemmingsplan 2e herziening Schinkelpolder. Manege Wennekers aan de Mr. Jac. Takkade 21 heeft vanwege bedrijfseconomische redenen behoefte aan uitbreiding van bebouwing buiten het bestaande bouwkavel. De eigenaar wil stallen, paardenbakken en andere bebouwing ten behoeve van de manege realiseren ten oosten van het huidige bedrijfscomplex.

De betreffende gronden zijn echter aangewezen als toekomstige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Om de bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken is naast de herziening van het bestemmingsplan Schinkelpolder tevens een besluit tot herbegrenzing van de EHS van de provincie nodig. Hier is inmiddels groen licht voor gegeven. Een stuk land ten westen van de manege heeft nu de bestemming ‘Ecologische Hoofdstructuur’ gekregen.

De fracties konden zich vinden in de herziening. Er was nog wel een vraag over toezicht tijdens de werkzaamheden, mede omdat de uitbreiding grenst aan een natuurgebied. Volgens wethouder Robbert-Jan van Duijn had deze vraag niets te maken met het vaststellen van een bestemmingsplan, maar hij was wel bereid een antwoord te geven. Een geruststellend antwoord, want ja, er wordt toezicht gehouden tijdens en na de werkzaamheden.

De nieuwbouw, totaal 9.750 vierkante meter, gaat bestaan uit meerdere kleine gebouwen, die gefaseerd gebouwd zullen gaan worden. De herziening van het bestemmingsplan komt opnieuw ter behandeling aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 14 februari. Voor de VVD mocht het dan een hamerstuk zijn, maar daar dachten de collega-fracties anders over.