Politiek bezoekt Green Campus

Aalsmeer – Het College van B&W en de gemeenteraad van Aalsmeer bezochten eind december Amsterdam Green Campus. Dit is een nieuw regionaal innovatieplatform waar onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers gaan samenwerken aan innovaties en het opleiden van talent. Vanuit dit platform kunnen mbo, hbo en wo elkaars onderwijs versterken. En bedrijven kunnen er terecht met hun innovatievragen. Greenport Aalsmeer is één van de initiatiefnemers. Op 26 januari gaat Amsterdam Green Campus officieel van start. Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam, is trekker van de nieuwe campus: “Amsterdam wordt een groene kennisgenerator. Het Amsterdam Green Campus gaat de sierteelt helpen met verder innoveren. Hier gaat alles gebeuren, van fundamenteel onderzoek tot praktijkgericht beroepsonderwijs.”

Kennis koppelen

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “De ambitie is een verdere versterking van het sierteeltcluster via campusontwikkeling. Amsterdam Green Campus wordt hét kenniscentrum van de sierteelt en tuinbouw. In de tuinbouwsector werken bijna 500.000 mensen en deze sector heeft een omzet van 13 miljard euro. Green campus profiteert daarvan door zijn centrale ligging tussen de tuinbouwgebieden, Schiphol en FloraHolland in Aalsmeer. Het is belangrijk om onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en zo te komen tot innovatie, kennis te vergroten en te delen. Dit kan door als kenniscentrum zichtbaar en benaderbaar te zijn en als centrale plek te fungeren waar alles samen komt. Kennis is heel belangrijk. Bij veel kleine familiebedrijven in sierteelt zit heel veel kennis over veredeling. Als deze kennis gekoppeld kan worden aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen we de concurrentie uit het buitenland voor blijven.”