College B&W trekt startnotitie Lidl in

Aalsmeer – Vanavond, donderdag 15 oktober, zou in de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur de bouw van de Lidl op de locatie van de Rabobank aan de Stationsweg 4-6 aan de orde komen. “Er is een kink in de kabel“, zo liet wethouder Gertjan van der Hoeven afgelopen dinsdagavond weten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Economie. Steekt de Lidl haar kop in de wind en kiest voor nieuwbouw direct aan de weg in plaats van het overeengekomen plan met de gemeente voor realisatie van nieuwbouw op het terrein achter de bank? Uiteraard verantwoordelijk wethouder Gertjan van der Hoeven om nadere informatie gevraagd. De ‘kink’ is het ontbreken van een handtekening door de Lidl directie. Deze wordt vooralsnog niet gezet, zo heeft de gemeente te horen gekregen. En dus heeft het geen zin om de startnotitie voor het alternatieve plan te behandelen in de commissievergadering. Het college van B&W heeft nu besloten deze startnotitie in te trekken en stelt voor de Lidl niet aan de orde te laten komen. Uiteraard is het aan de gemeenteraad of zij wel of niet over de komst van de supermarkt willen praten. Twijfels over de komst van de Lidl zijn er overigens niet bij het college. Er is vergunning (afgedwongen via de rechter) om te mogen bouwen aan de Stationsweg…

Dorpshaven-Noord

Ook op de vergaderagenda: Heffing precariobelasting op kabels en leidingen per 2016 en startnotitie Dorpshaven Noord. De vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur vandaag, donderdag 15 oktober, is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom.

 

Foto: Veel belangstelling voor de informatieavond over de komst van de Lidl aan de Stationsweg in de burgerzaal enkele maanden geleden.