CDA en VVD met D66 in nieuw college

Aalsmeer – Er is goed nieuws te melden in bestuurlijk Aalsmeer. De formateurs Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) zijn aan de slag gegaan met de volgende fase in het formatie-proces en ze zijn er uit. Witte rook dus. In goed overleg met alle raadsleden is besloten te kiezen voor drie wethouders en een zogenaamd 23.0 bestuur (Aalsmeer heeft 23 raadszetels). Over coalitie en oppositie is niet gesproken, wel over het creëren van een stabiel gemeentebestuur waarin samen verder bouwen aan vertrouwen centraal staat. “Een andere bestuurstaal”, legt formateur Hans Démoed uit. “Een bestuursstijl die vertrouwen en eensgezindheid belangrijk vindt en waarin tegenstellingen kleiner worden.”

Drie wethouders

Gekeken is om te komen tot een college waarin alle partijen zich vertegenwoordigd voelen. Met Absoluut Aalsmeer, D66, PvdA en GroenLinks hebben Robert en Robbert-Jan gesprekken gevoerd en de vier fracties hebben allen een wethouderskandidaat naar voren geschoven. Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) worden allebei zelf wethouder en via diverse gesprekken en met goedkeuring van alle partijen is uiteindelijk besloten om met Wilma Alink-Scheltema (D66) een krachtig en compact college te vormen.

Zorgvuldig proces

Het was geruime tijd stil rond het formatie-overleg, maar deze stilte wijten de heren aan het zorgvuldige proces dat bewandeld is. Er is nu een brede basis en niets lijkt meer in de weg te staan om snel verder door te pakken. Aan de slag met het college-programma, de portefeuilles verdelen en tot slot installeren van de wethouders. Binnen een maand, misschien wel eerder, heeft Aalsmeer een nieuw gemeentebestuur. “Een stabiele ploeg”, aldus Robert en Robbert-Jan. “Wij hebben vertrouwen in deze samenwerking. We kunnen niet wachten tot we kunnen beginnen.”

Voor Robbert-Jan van Duijn is het wethouderschap al redelijk vertrouwd. Zo’n twee jaar nu bekleedt hij deze functie met veel plezier en, volgens een groot aantal collega’s en inwoners, met grote inzet en een flink hart voor ‘zijn’ dorp. Dat Robert van Rijn toch voor de functie van wethouder heeft gekozen, zal menigeen verbazen. Toch zijn baan verruilen voor een nieuwe uitdaging? “Ik heb zin in deze baan en ik had ook een leuke baan”, zegt hij nuchter.

Voor Aalsmeer

De tijd dat de partijen elkaar in de haren vliegen en ruzie maken, lijkt voorgoed voorbij en gelukkig maar. Alle bestuurders hebben lering getrokken uit deze periode en zien in dat samenwerken en vertrouwen sleutelwoorden zijn om Aalsmeer goed, stabiel en zoveel mogelijk eensgezind te besturen. De rode draad vanaf de aanvang dit proces is bouwen aan vertrouwen en in deze lijn gaat koers gezet worden naar de afronding tot een college en een gemeenteraad die open en transparant met elkaar samenwerkt voor Aalsmeer(ders)!

 

Foto: De nieuwe wethouders Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA). In het midden de formateur Hans Démoed.