Buurtbemiddeling is er ook voor jou/u

Streek –  Sinds 2004 is Stichting Beterburen actief. Beterburen verzorgt buurtbemiddeling in Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder Amstel, Landsmeer, Zaanstad en Wormerland.

Buurtbemiddeling kan worden ingezet waar buren of buurtbewoners overlast van elkaar ervaren en het hen samen niet lukt om afspraken te maken om de overlast tegen te gaan. De hulp van buurt-bemiddelaars kan dan worden ingeroepen om toch met elkaar in gesprek te komen en te voorkomen dat de situatie onleefbaar wordt. Buurtbemiddeling wordt niet alleen ingezet voor een leefbare woonomgeving, maar ook om sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers te stimuleren.

De buurtbemiddelaars

De 240 goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars staan klaar voor alle bewoners in het werkgebied van Beterburen om u te helpen bij het oplossen van burenproblemen. De vooraf geselecteerde vrijwilligers volgen vooraf een gecertificeerde basistraining buurtbemiddeling. De training is gebaseerd op mediation technieken en omvat zes dagdelen. De vrijwilligers ontvangen daarna jaarlijks nascholing en hebben verplicht intervisiebijeenkomsten. De bemiddelaars bemiddelen nooit bij bekenden of mensen uit de eigen buurt. Omdat de meeste bemiddelaars dit naast hun werk doen, vinden de gesprekken meestal ’s avonds plaats

De werkwijze 

De bemiddelaars gaan eerst afzonderlijk praten met beide buren die overlast van elkaar ervaren. Als beide buren hiermee instemmen, wordt er daarna op een neutrale plek een bemiddelingsgesprek geregeld. Het traject is kosteloos voor de buren, en deelname aan het traject is vrijwillig. De bemiddelaars zijn te allen tijde neutraal en zorgen ervoor dat de vertrouwelijkheid in het traject wordt gewaarborgd.

Hulp nodig?

Wacht niet te lang met hulp zoeken, voordat je het weet escaleert een burenprobleem en is een gesprek niet meer mogelijk.

Stichting Beterburen is te bereiken via 085-9022810, info@beterburen.nl of kijk voor informatie en aanmelding op www.beterburen.nl