Bussluis nog steeds een struikelblok

 

Uithoorn. De in de afgelopen jaren veelbesproken bussluis in de ‘overgang’ van de Laan van Meerwijk (Meerwijk-Oost) in de Polderweg (Meerwijk-West), naast de basisscholen De Springschans en De Kajuit, doet formeel geen dienst meer in het tracé wat nu heringericht wordt. Veel bewoners in de omgeving zijn altijd tegen de verwijdering van de bussluis geweest en vele zijn die mening nog steeds toegedaan. Zij vrezen dat de Laan van Meerwijk een doorgaande 50 km weg wordt die als een ontsluitingsweg de beide Meerwijken met elkaar verbindt. Dat zou te gevaarlijk zijn voor overstekende kinderen, voornamelijk op momenten waarop ouders die naar school brengen en weer ophalen met de auto. De kinderen zelf hebben op school overigens geen last van de (doorgaande) weg, want de speelplaatsen zijn met een betrouwbaar hekwerk omgeven. Wel zal de geluidoverlast voor de omwonenden toenemen door het drukker wordende verkeer zo is de verwachting. Overigens dateert de laatste inloopavond op het gemeentehuis van 29 mei vorig jaar. Sindsdien is het project bij menigeen wat uit zicht geraakt rond de verdere afwikkeling ervan. Maar stilaan is de gemeente begonnen met de aanleg van het wegtracé zonder bussluis. Daardoor wordt de weg voor alle verkeer toegankelijk. Destijds was de politieke partij DUS! fel tegen het verdwijnen van de bussluis. Maar door politieke compromissen aan te gaan met andere politieke partijen in de raad heeft men dat bezwaar goeddeels laten varen.

Meer informatie over dit onderwerp leest u in de krant van 10 december.