Burgemeester sluit woning voor 12 maanden

Burgemeester sluit woning voor twaalf maanden

Uithoorn – Burgemeester Heiliegers van Uithoorn heeft opdracht gegeven met ingang van 17 december 2018 een woning aan de Burgemeester Kootlaan te sluiten voor een periode van 12 maanden. In de woning is een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen gevonden, bestaande uit hennep en cocaïne. Daarnaast trof de politie tijdens een onderzoek op 12 december in de woning meerdere wapens, valse identiteitsbewijzen en 55 beamers met een handelswaarde van ongeveer  100.000 euro aan. In 2016 is in de woning eveneens een grote hoeveelheid hennep aangetroffen.

Handelshoeveelheid  

De voorraad werd deels aangetroffen in de auto van een persoon die de woning verliet en deels in de woning zelf. Er bleek daarnaast al geruime tijd sprake van overlast doordat vanuit de woning handel plaatsvond. De sluiting van de woning moet er voor zorgen dat de bekendheid van de woning bij drugshandelaren en gebruikers in de komende periode verdwijnt en daarmee ook de loop naar de woning. De burgemeester sluit de woning op basis van zijn bevoegdheid vanuit de Wet Damocles (ook bekend als de Opiumwet).

Woning officieel niet bewoond

De woning wordt volgens de Basis Registratie Personen officieel niet bewoond en is eigendom van personen welke zich in het buitenland bevinden. Het niet bewoond zijn maakt het -mede gezien de ernst van de overtreding- mogelijk om de sluiting zo snel na het aantreffen van de(hard)drugs te laten plaatsvinden. Daarnaast is de eigenaar van de woning mede verantwoordelijk voor de manier waarop het pand verhuurd wordt en in gebruik is. Ondanks dat de eigenaar niet direct bij de overtreding betrokken hoeft te zijn, wordt hij om die reden wel als overtreder aangemerkt. Dat maakt de eigenaar tevens verantwoordelijk voor het fysiek sluiten van de woning en alle daarmee gepaard gaande kosten.