Burgemeester sluit super Biedronka in Ophelialaan

Aalsmeer – In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december heeft er rond 3.00 uur een ontploffing plaatsgevonden bij supermarkt Biedronka aan Ophelialaan 105. De supermarkt en enkele aangrenzende woningen zijn hierdoor zwaar beschadigd. Één woning is hierdoor uitgebrand. Ook een auto, die geparkeerd stond in de buurt van de supermarkt, liep zware brandschade op. De explosie heeft ook veel schade aangericht bij andere omliggende panden. Een uur later heeft er in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) eveneens een explosie plaatsgevonden bij een gelijknamige supermarkt en op 9 december opnieuw een explosie  bij een gelijknamige supermarkt in Beverwijk.

Gevaar en verstoring openbare orde

De explosie heeft direct gevaar opgeleverd voor de veiligheid van de bewoners in omliggende woningen en voor de nabij gelegen winkels. Ook heeft een dergelijk incident veel impact in de hele gemeenschap. Niet alleen op het moment zelf, maar ook in de periode daaropvolgend. 

Sluiting

Op dit moment is niet duidelijk wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven. De politie doet hier nog verder onderzoek naar. Hiermee bestaat er een mogelijk een verhoogd risico voor opnieuw een ernstige openbare ordeverstoring. Daarom heeft de burgemeester besloten supermarkt Biedronka aan de Ophelialaan 105 voor onbepaalde tijd te sluiten om het risico op herhaling te voorkomen en de orde en rust in en rondom het pand en in winkelgebied te herstellen.

De burgemeester heeft op grond van Artikel 2:49a van de APV de bevoegdheid om handhavend op te treden indien er een ernstig gevaar is voor de openbare orde. Burgemeester Gido Oude Kotte: “ Na gesprekken met omwonenden en ondernemers is mij duidelijk geworden dat de explosie een enorme impact heeft gehad. Vooral de onduidelijkheid over de toedracht van de explosie en de twee vergelijkbare incidenten in andere plaatsen, maakt dat de bewoners en ondernemers in de Ophelialaan erg ongerust zijn en vrezen voor herhaling. Door de supermarkt voorlopig te sluiten totdat er meer duidelijk is uit het politieonderzoek kan de rust weer enigszins terugkeren. De schrik zit er flink in bij de bewoners en ondernemers. Dat geldt overigens voor ons allemaal. Ik wens iedereen veel sterkte toe.”