Brug niet open en niet dicht

Mijdrecht – Het was een heerlijke zomerse dag en veel bootbezitters dachten een heerlijk dagje te gaan varen maar dat werd verstoord door defecte brug in het centrum van Mijdrecht. Gevolg dat er een boten file ontstond in de Kerkvaart bij de ophaalbrug bij Hofland. Het plezier was er na een paar uur wachten wel even af op de pleziervaartuigen. Doordat de slagbomen wel dicht waren kon het gewone verkeer ook niet naar het centrum en was het even zowel op de weg als het water verkeerschaos in Mijdrecht.

Lange wachttijden
Een ietwat gefrustreerde schipper vroeg of iemand wist waar de brugwachter te bereiken was. Hij had het nummer gebeld en lag al ruim drie kwartier te wachten in de Kerkvaart, maar er was nog geen brugwachter te bekennen. Er was een aardige waterfile ontstaan in de Kerkvaart met een groot aantal plezierboten. Het advies van de omstanders was om zijn humeur niet te laten verprutsen op deze mooie dag. Hij reageerde dat het niet de eerste keer was en hij wel vaker in De Ronde Venen problemen had ervaren met lange wachttijden en slecht beheer van de bruggen. 

Brug niet open en slagbomen dicht
Nadat het geduld van de schippers nog even op de proef was gesteld kwam daar dan eindelijk de brugwachter, wat in dit geval een brugwachtster was. Ze deed de slagbomen naar beneden en dacht de schippers te kunnen bevrijden uit hun ongewenste situatie. Maar wat de brugwachtster ook probeerde op het bedieningspaneel er kwam geen beweging in de brug. Ook de slagbomen gingen niet meer open, waardoor het wegverkeer naar het dorp ook vast kwam te staan. Ook hier ontstond na enige tijd wat irritatie bij autobestuurders. Een mevrouw gaf aan naar haar werk te moeten en een ouder echtpaar was lichtelijk in paniek omdat zij naar het Zonnehuis Majella moesten en het nu even niet meer wisten. 

Limbodansers
Omdat het de brugwachtster maar niet wilde lukken om enige beweging in brug en/of slagbomen te krijgen was er even een patstelling. De botenbezitters werden nog chagrijniger en zaten als een muis in de val. De auto’s gingen massaal rechtsomkeert. De fietsers en voetgangers hadden een andere oplossing gevonden, die nogal ludieke taferelen opleverde. Nood breekt wetten zullen we maar zeggen en de wat jongere mensen gingen als volleerde limbodansers onder de slagboom door. Voor de wat oudere inwoners die dit voorbeeld wilde volgen was het nog een hele toer om deze hindernis te nemen. De fietsers gingen met de fiets aan de hand onder de slagboom door. Dat was best ook nog een klusje waarbij men elkaar collegiaal hielp. Voor de schippers en hun opvarende zat er niets anders op dan te wachten. Gelukkig lagen ze in de schaduw en raakten ze niet nog oververhitter, ook al hadden ze waarschijnlijk liever op ruim water van de zon genoten. 

Reactie gemeente
De schipper kon het niet laten zijn frustratie nog even te uiten en liet weten dat het brugbeleid in De Ronde Venen slecht geregeld is en geen reclame voor de gemeente is. Reden om bij de gemeente navraag te doen. Eén van de persvoorlichters van de gemeente beaamde dat er zich inderdaad een probleem had voor gedaan bij de brugbediening en er voor zowel het vaar- en wegverkeer ongemak was ontstaan. Het betrof hier een technisch mankement wat zich incidenteel heeft voorgedaan. Er is bij de gemeente niet bekend dat er vaak overlast is door de brugbediening in De Ronde Venen. Ook zijn hierover nagenoeg geen klachten binnengekomen.

Men gaf aan dat er vanaf een centraal punt per kern door één brugwachter verschillende bruggen bediend moeten worden en dat er daarom wel wachttijd kan ontstaan. Echter dit mag nooit langer dan een half uurtje duren en dit staat ook aangegeven. Men houdt het dan ook op een vervelend incident en hoopt dat dit niet vaker zal voorkomen en dat de mensen vooral veel vaarplezier mogen beleven in onze waterrijke gemeente.

Eigen foto.