Bijeenkomst voor politieke partijen (i.o.)

Aalsmeer – Op woensdag 22 november wordt er om 20.00 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst gehouden voor bestuursleden en campagneleiders van bestaande politieke partijen of nieuwe partijen die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Werk aan de winkel

Voor politieke partijen is er het nodige werk aan de winkel om de formaliteiten met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in orde te maken. Om de politieke partijen tijdig te informeren over hetgeen daarvoor nodig is, organiseert de griffie samen met het bureau verkiezingen een informatiebijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst wordt verteld hoe de procedure in elkaar steekt om mee te doen aan de verkiezingen en wat er nodig is voor de kandidatenlijsten. Tevens wordt bekend gemaakt wie voor welk onderdeel van de procedure het aanspreekpunt is. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de geplande verkiezingsdebatten.

Praktische informatie

Verder komen er nog diverse praktische zaken aan bod en tot slot wordt er informatie gegeven over de inzet van de digitale stemhulp Mijn Stem.

Doet uw partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen of bent u bezig met het oprichten van een partij om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018? Meldt u zich dan van tevoren aan voor deze bijeenkomst bij de raadsgriffie van Aalsmeer via het email adres griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584 of 387585.

Op de website van de gemeente is ook meer informatie voor politieke partijen te vinden: https://www.aalsmeer.nl/web/Bestuur-en-organisatie/Verkiezingen/Informatie-voor-politieke-partijen.htm