Bezoek burgemeester en wethouder bij DFG

Aalsmeer – Op 2 maart waren Burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Ad Verburg van Economische Zaken op bezoek bij Dutch Flower Group. “Een echt Aalsmeers familiebedrijf dat bloemen en planten over de hele wereld exporteert en de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt”, aldus directeuren Marco van Zijverden (CEO) en Harry Brockhoff (CFO). Bedrijven zoals Dutch Flower Group zijn belangrijk voor de Aalsmeerse en de regionale economie en werkgelegenheid. Het college van Aalsmeer wil de locale economie versterken en bijdragen aan een gunstig ondernemersklimaat.

Innovatie

In het gesprek legde Van Zijverden uit dat de internationale sierteelt de laatste jaren onder druk staat. Eerst de crisis en nu de lage roebel. Ruim 70 procent van de bloemen wordt in Nederland geteeld, maar productie uit landen zoals Ethiopië, Kenia en Columbia groeit. “Wij proberen tijdig in te spelen op trends zoals de globalisering en toenemende verkoop via supermarkten”, zegt Van Zijverden. “Verder doen wij veel aan verduurzaming en innovatie, bijvoorbeeld transport van bloemen via zeecontainers en de verkoop van bloemen via e-commerce. Ons bedrijf in Afrika koopt bloemen in volgens Fairtrade principes. Onze afnemers vinden Fairtrade en duurzaamheid ook steeds belangrijker.”

Bruggen slaan

Verder sprak de directie met de burgemeester en de wethouder over het belang van een goede logistieke infrastructuur in Aalsmeer en omgeving. Het is naast kennis en innovatie een cruciale voorwaarde voor Aalsmeer om haar leidende positie in de wereldwijde bloemenhandel te behouden. Het college en Dutch Flower Group zien beiden de urgentie van een Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV), waardoor transporteurs ongehinderd van en naar de veiling kunnen rijden. Ook de gemeentelijke plannen voor een nieuwe structuurvisie voor Green Park zijn, vanuit de groencluster gedachte, belangrijk voor Dutch Flower Group. Volgens burgemeester Nobel is verdere ontwikkeling van de sierteeltsector niet alleen belangrijk voor de regio maar ook voor de ‘BV Nederland’. “Wij proberen bedrijven te faciliteren en waar mogelijk bruggen te slaan tussen bedrijfsleven en andere instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of om het groenonderwijs beter te laten aansluiten op behoeften van de sierteelt. Dit doen wij samen met bedrijven, onderwijs- en wetenschappelijke instellingen en financiële dienstverleners binnen de Greenport Aalsmeer.”