Bestemmingsplan Zijdstraat in commissie Ruimte

Aalsmeer – Dinsdag 21 november vergadert de commissie Ruimte van de gemeenteraad. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. Het betreft een beeldvormende vergadering. Dat betekent dat inwoners kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Zij zijn van harte uitgenodigd gebruik te maken van het spreekrecht.

Fort Kudelstaart

In 2017 heeft Zeilfort B.V. met haar ondernemingsplan Zeilfort Kudelstaart de tender gewonnen om fort Kudelstaart te herontwikkelen. Het ondernemingsplan is uitgewerkt in een zogenaamd masterplan. Er is echter een explicietere borging van de kernkwaliteiten van het fort als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, dat weer onderdeel is van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, nodig. Voor de realisatie hiervan moet het bestemmingsplan worden aangepast. Tijdens de presentatie over de uitkomsten van het onderzoek krijgen de commissieleden hier meer informatie over.

Nieuwe werkproces

Met de presentatie werkproces voor ruimtelijke initiatieven en projecten wordt de raad geïnformeerd over de veranderingen in het werkproces. Die veranderingen komen door de invoering van de Omgevingswet en het nieuwe participatiebeleid begin volgend jaar. Met het nieuwe werkproces zal de komende periode geëxperimenteerd worden.

Kernwinkelgebied

Binnen de huidige bestemming is wonen op de begane grond in de Zijdstraat toegestaan. Met het nieuwe besluit is dat niet meer mogelijk. Er wordt dan voorkomen dat de begane grond van meerdere panden aan de straatzijde in het kernwinkelgebied worden getransformeerd naar wonen. Zo blijft de winkelstraat in stand en wordt het winkelgebied versterkt. De commissieleden vormen zich tijdens deze vergadering een beeld van dit voorstel, zodat zij er later een oordeel en besluit over kunnen nemen.

Polderzoom fase 2

Het exploitatieplan Polderzoom fase 2 moet geactualiseerd worden om zo de gestegen kosten van de grondexploitatie te kunnen verhalen bij de grondeigenaren. Dit moet verwerkt worden om het gemeentelijk kostenverhaal te verzekeren.

Vaste agendapunten

Daarnaast staat er altijd een aantal vaste zaken op de agenda, zoals de mededelingen vanuit de fracties, actieve informatie door het college en de regionale samenwerking in diverse verbanden.

Inspreken?

Inwoners mogen inspreken over één van de onderwerpen op de agenda. Aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdagochtend 12.00 uur via de mail melden bij griffie@aalsmeer.nl of door telefonisch contact op te nemen met de griffie via telefoonnummer 06 34559828. Belangstellenden zijn van harte welkom.