Bedrijfscontrole aan de Noorddammerweg

De Kwakel – Uithoorn – Bij een recente controle bij het bedrijvenverzamelgebouw aan de Noorddammerweg in De Kwakel zijn geen grote onregelmatigheden aangetroffen. De gemeente voert, samen met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport, regelmatig controles uit om te zien of panden in overeenstemming met het bestemmingsplan worden gebruikt. Met medewerking van de eigenaar heeft de gemeentelijke toezichthouder alle gewenste panden en ruimtes kunnen controleren. Waar nodig werd hij ondersteund door een drugshond. Burgemeester Pieter Heiliegers (Openbare Orde en Veiligheid): “We hebben meer zicht gekregen op de bedrijfsactiviteiten daar. En door gezamenlijk op te treden geven we een signaal af om eventuele criminele activiteiten te ontmoedigen.”