Anders Raadhuisplein op en af rijden

Aalsmeer – De rijrichting op het Raadhuisplein is veranderd. ‘Gewijzigde verkeerssituatie’ staat op de gele borden die onder de nieuwe aanduidingen bij de ingang van het plein voor het gemeentehuis. Vele jaren was het inrijden bij de Stationsweg en het plein weer verlaten via de Van Cleeffkade. Dit is nu aangepast. Het plein oprijden mag nu via de Van Cleeffkade én via de Stationsweg. Het plein verlaten mag alleen via de Stationsweg. Hiervoor zijn ter aanduiding voor de helft haaientanden aan de rand van het plein gemaakt. Fietsers mogen de ophaalbrug overigens in beide richtingen gebruiken.

Verhoging verkeersveiligheid

Een onverwachte verandering voor inwoners, maar wel een overwogen beslissing, zo laat de gemeente in een reactie weten: “In het kader van het uitvoeringsprogramma verkeer Aalsmeer en Kudelstaart 2017-2019 dat vorig jaar is vastgesteld, zijn onder andere tijdelijke verkeersmaatregelen voorgesteld om de doorstroming en verkeersveiligheid op het Raadhuisplein en omgeving te verbeteren.

Zo zijn er eerder deze maand twee verkeersdrempels geplaatst op de Van Cleeffkade en Stationsweg, zijn er eerder dit jaar fietsstroken aangebracht en is ook de belijning opgehaald. Daarnaast is onlangs ook de rijrichting op het bruggetje tussen het Raadhuisplein en de Van Cleeffkade omgedraaid en gelijktijdig de inrit van het Raadhuisplein aan de Stationsweg ook opengesteld voor uitrijdend verkeer.

Verbinding Drie Kolommenplein

Later dit jaar zal ook de huidige fietsverbinding tussen het Drie Kolommenplein en het Raadhuisplein worden opengesteld voor autoverkeer in beide richtingen. Door deze maatregelen zal met name verkeer in de richting van de Van Cleeffkade naar de Stationsweg afnemen. Juist deze richting zorgt in de huidige situatie voor een minder goede doorstroming op dit kruispunt.

Het verkeer dat vanaf het Raadhuisplein richting de Burgemeester Kasteleinweg rijdt, kan in de nieuwe situatie twee keer rechtsaf slaan. Deze route stroomt beter door en zorgt voor minder oponthoud. Door de verbinding tussen het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein open te stellen, wordt uitwisseling mogelijk gemaakt tussen beide parkeerterreinen wat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede komt. Deze voorstellen zijn afgestemd met winkeliersvereniging, hulpdiensten en Wijkoverleg.”