Ambtelijke fusie AA in commissie

Aalsmeer –  Over de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen (AA) wordt vanavond, donderdag 11 mei, gesproken. Zowel een financiële als een bestuurlijke evaluatie is door een extern bureau opgesteld. Het is het eerste onderwerp dat na het vaststellen van de agenda aan de orde komt in de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Voorgesteld wordt verder een adviesraad Sociaal Domein in te stellen en de financiële stukken van de Veiligheidsregio en de Jaarrekening  van de gemeente worden gepresenteerd. De vergadering wordt besloten met een vragenkwartier.

Over de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen is de gemeenteraad onlangs geïnformeerd. Bureau Kokx De Voogd heeft een evaluatie gemaakt over de bestuurlijke en financiële samenwerking van de AA-organisatie. De VVD heeft gevraagd dit rapport te behandelen in commissieverband. Het rapport geeft veel positieve aspecten aan in de samenwerking, zoals verbeterde waardering voor de klanttevredenheid in dienstverlening en de aanpak van decentralisaties. De VVD wil toch dieper ingaan op de evaluatie. “Kan het college al inzicht geven onder welke condities de samenwerking wordt voortgezet, nu de evaluatie slechts ging om de verbeterpunten binnen de continuïteit van de samenwerking in beeld te brengen?”, zo vraagt de VVD. En: “Welke maatregelen is het college voornemens te treffen om de samenwerking duurzaam toekomstbestendig te maken, nu Kokx De Voogd concludeert dat zowel de structuur als het functioneren van het vigerende samenwerkingsconstruct onvoldoende toekomstproef is?”

De commissievergadering is openbaar. Inwoners kunnen plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal in het gemeentehuis of thuis luisteren via livestream. De aanvang is 20.00 uur en voorzitter is Wilma Alink-Scheltema van PACT.