Ook Edisonstraat en Cactuslaan blijven groen

Aalsmeer – Het onderzoek naar alternatieve woonvormen in verschillende wijken in de gemeente is op niets uitgelopen. De locaties in de Apollostraat en de Sweelinckstraat vielen al snel af en nu zijn ook de locaties in de Edisonstraat in Kudelstaart en de Cactuslaan in de Hornmeer ongeschikt bevonden. Er zijn diverse aspecten onderzocht en de conclusie is de hoge ontwikkelingskosten niet opwegen tegen het beperkt aantal wooneenheden dat op deze locaties gerealiseerd kan worden.

Om deze redenen en de impact die deze ontwikkeling zal hebben op de directe woonomgeving heeft het college van burgemeester en wethouders besloten ook deze locaties niet verder uit te werken. Om de bewoners rond de twee locaties niet langer in onzekerheid te laten, is reeds een brief gestuurd naar alle omwonenden van de Edisonstraat en de Cactuslaan. De vlag is vast uitgehangen van blijheid. Vooral vanuit de Edisonstraat kwam veel protest van bewoners die het maar niets vonden dat het enige stukje groen in hun wijk mogelijk zou verdwijnen.

Het vinden van alternatieve woonvormen wordt overigens niet opgegeven. Op de locatie Zwarteweg, bij het VVA terrein, zien de bestuurders kansen om alternatieve woonvormen te realiseren. Het voordeel bij deze locatie is dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. Een startnotitie voor deze locatie is nu in voorbereiding.