Actie ‘Stop geweld tegen vrouwen’

Aalsmeer – Orange the World is een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. In sommige landen is dit zelfs 70%. Dit komt voor in allerlei vormen.  Van huiselijk geweld tot genitale mutilatie, en van verkrachting tot moord. Ook in Europa en Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem en krijgt 45% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken. Eén op de tien vrouwen in Nederland is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee.

Ook in Aalsmeer

Met de wereldwijde Orange the World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. Ook in Aalsmeer wordt gestreden tegen dit geweld. Initiatiefnemers Thirsa van der Meer (raadslid voor het CDA) en Lucie Hofman (Soroptimistenclub Uithoorn en Ronde Venen) komen in actie omdat ook in Aalsmeer geweld tegen vrouwen nog steeds een actueel onderwerp is en in verschillende vormen voorkomt. Onderling praten vrouwen er niet veel over, terwijl toch velen wel eens te maken hebben (gehad) met geweld tegen vrouwen.

Gesprek opstarten

Door middel van actie willen Thirsa en Lucie extra aandacht vragen voor het stoppen van dit geweld en willen ook bereiken dat het gesprek hierover wordt gestart. De wereldwijde campagne vindt plaats tussen 25 november en 10 december en is een initiatief van de Verenigde Naties. Met name op 25 november,  de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat symbool voor de dagenraad, het  aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

Watertoren verlicht en borrel

Als lokale bijdrage zal in Aalsmeer van 25 november tot 10 december de Watertoren oranje worden verlicht. Daarnaast wordt op maandag 25 november vanaf 20.00 uur een borrel-bijeenkomst gehouden in De Oude Veiling. Burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer en Lucie Hofman zullen deze avond als sprekers met hun visie een bijdrage leveren in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Foto: Voorpoefje van de oranje Watertoren.