Aalsmeerse coalitie gaat door!

Aalsmeer – De coalitiepartijen Absoluut Aalsmeer, CDA, VVD en D66 zetten de samenwerking voort. Zij steunen het zittende college in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Absoluut Aalsmeer en VVD voeren momenteel gesprekken met kandidaten voor invulling van de ontstane wethouder-vacatures. De coalitiepartijen hebben procesbegeleiders benoemd waarmee zij de komende periode afspraken maken om slagvaardig en daadkrachtig door te gaan.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen Judith Keessen (AA), Dirk van Willegen (CDA), Dirk van der Zwaag (VVD) en Sybrand de Vries (D66) zeggen hierover het volgende: “De afgelopen weken is het veel over het gemeentebestuur gegaan, maar het besturen van de gemeente moet natuurlijk over de inwoners en ondernemers van Aalsmeer gaan. We gebruiken dit moment om in goed overleg afspraken te maken over de samenwerking de komende 3 jaren en willen daarin zo slagvaardig mogelijk aan het werk gaan voor onze mooie gemeente.”